Yaşam

Türkiye'nin ÖSS ortalaması düşük çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ortalamasını çıkardı. Bakanlık, ortalamanın yükseltilmesi için tedbir alınmasını istedi.

03 Şubat 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı 2008 ÖSS’de Türkiye ortalamalarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ortalaması Say-1’de 194.207, Say-2’de 205.787, Söz-1’de 217.630, Söz-2’de 203.730, EA- 1’de 213.734, EA- 2’de ise 202.928 puan oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine, illerindeki okulların ÖSS'deki başarı durumlarını değerlendirmeleri ve başarının artırılmasına yönelik gerekli tedbirleri almaları talimatı verdi.

MEB Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül, "ÖSS Başarı Durumu Değerlendirmesi" konulu yayımladığı genelgede, bireyin hayatta mutlu olmasının bir anlamda kendi özelliklerine uygun, doyum sağlayacağı mesleği seçmesine bağlı olduğunu belirtti.

Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilip, üst öğretim programlarına geçişlerinin sağlanmasında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin öneminin büyük olduğunu ifade eden Özgül, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, ilgi, yetenek ve istidatları göz önüne alınarak, durumlarına uygun alanlara yönlendirilmeleri önem arz etmektedir. Yönlendirme yapılırken okuldaki yöneticiler, rehber öğretmenler veya bu görevi üstlenen branş öğretmenlerince, velilerle de iş birliği yapılmak suretiyle öğrencilerin yükseköğretime yerleşmede avantajlı olacakları programlara hangi alanlardan mezun olanların yerleşebilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri, alan seçiminde duygusallıktan
uzak, gerçekçi olarak yönelmeleri temin edilmelidir."

Türkiye ortalaması

Eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalarda değerlendirilmek amacıyla, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde yayımlanan 2008 ÖSS sonuçlarının incelendiğini belirten Özgül, Türkiye ortalamalarının "ÖSS-SAY-1 194.207, ÖSS-SAY-2 205.787, ÖSS-SÖZ-1 217.630, ÖSS-SÖZ-2 203.730, ÖSS-EA-1 213.734, ÖSS-EA-2 202.928" olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Özgül, bu puan türlerine göre ilin başarı oranının, Türkiye ortalamasının üzerinde veya altında olma durumu dikkate alınarak, başarısı Türkiye ortalamasının üzerinde olan illerde bu başarının daha da artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti

Başarısı Türkiye ortalamasının altında olan illerde ise başarının Türkiye ortalaması düzeyine çıkarılması ve yükseltilmesi için il düzeyinde başarısızlık nedenlerinin araştırılacağını ifade eden Özgül, geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına da ağırlık verileceğinin altını çizdi.

“Ortalaması düşük illerde tedbir alın”

Özgül, şunları kaydetti:

"Ayrıca okullar bazında da okul türlerine göre, Türkiye ve il ortalaması esas alınarak gerekli değerlendirme çalışmaları yapılacak ve başarının artırılmasına yönelik tüm tedbirler alınacaktır. Diğer taraftan, başta eğitim kurumlarımızda görevli yönetici ve öğretmenlerimiz olmak üzere eğitimle ilgili herkes, kalite ve başarının artırılmasına yönelik gerek kurumsal, gerekse bireysel olarak sürekli öz değerlendirme yaparak, kendilerini yenileme gayreti
içinde olacaklardır."

Özgül, il milli eğitim müdürlüklerine, il ve okullar bazında ÖSS başarı durumlarını değerlendirmeleri talimatı verdi.

ETİKETLER

eğitim