Yaşam

Türkiye'nin ortalama ömürü 72'ye yükseldi

Türkiye'de ortalama ömür yaklaşık 72 yıla yükselirken, bu, kadınlarda 74 yıl, erkeklerde ise 69 yıl olarak belirlendi.

24 Ocak 2010 02:00

T24 - Türkiye'de ortalama ömür yaklaşık 72 yıla yükselirken, bu, kadınlarda 74 yıl, erkeklerde ise 69 yıl olarak belirlendi.
     

Dış Ticaret Müsteşarlığı, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de ortalama ömrün uzadığı görülürken, ortalama ömür 2003 yılında 70,9, 2005 yılında 71,3, 2008 yılında da 71,9 oldu.
    
2003 yılında kadınların ortalama ömrü 73,4 yıl iken, 2005'de 73,8,

2007'de 74,2, 2008 yılında da 74,3'e yükseldi.
    
Erkeklerin ortalama ömrü ise 2003 yılında 68,6, 2005 yılında 68,9, 2007 yılında 69,3 iken, 2008 yılında 69,4'e çıktı.
    
Sosyal gelişmişlik göstergelerinden biri olan bebek ölüm oranları incelendiğinde ise 2003 yılında binde 25,6 olan bebek ölüm oranı, 2005'de binde 23,6'ya, 2007 yılında binde 21,7'ye, 2008 yılına gelindiğinde ise binde 21'e geriledi.
    
    
2003 yılında Türkiye'de 1000 kişiye 66,5 otomobil düşerken, bu rakam 2005 yılında 78,1'e, 2007 yılında da 91,7'ye yükseldi.
    
2003 yılında bin kişiye 267 telefon düşerken, 2005'de bu sayı 261'e, 2007 yılında da 258'e geriledi.
    
Kişi başına elektrik tüketimine bakıldığında, 2003 yılında 1581 kilovat saat olan tüketim, 2005'de 1808 kilovat saate, 2007 yılında 2198 kilovat saate, 2008 yılında da 2264 kilovat saate ulaştı.
    
2003 yılında 61 bin 491 kilometre olan karayolu uzunluğu, 2005'de 61 bin 939 kilometreye, 2007 yılında 61 bin 912 kilometreye, 2003'de 1881 kilometre olan otoyol uzunluğu, 2005'de 1775 kilometreye, 2007'de 1987 kilometreye yükseldi.
    
2003'de 8 bin 697 kilometre olan demiryolu uzunluğu da 2007 ve 2008'de de aynı kaldı.
    
    
Okullaşma oranı
    
Okullaşma oranına bakıldığında, ilköğretimde 2002/2003 döneminde yüzde 91, 2005/2006 döneminde yüzde 89,8, 2006/2007 döneminde yüzde 90,1, 2007/2008 döneminde de yüzde 97,4 oldu.
    
2002/2003 döneminde ortaöğretimde yüzde 50,6 olan okullaşma oranı, 2005/2006 döneminde yüzde 56,6, 2006/2007 döneminde yüzde 56,5, 2007/2008 döneminde ise yüzde 58,6'ya yükseldi.
    
Yükseköğrenimde ise 2002/2003 döneminde yüzde 14,7 olarak ölçülen okullaşma oranı, 2005/2006 döneminde yüzde 18,9, 2007/2008 döneminde de yüzde 21,1'e çıktı.