Çevre

Türkiye'nin ormanları artıyor

OECD tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’de ormanlık alanların yüz-ölçümünün,ülke topraklarının yüzde 27,2’sine ulaştığı kaydedildi

24 Aralık 2008 02:00

Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan,“OECD Çevresel Performans İncelemeleri:Türkiye’’ başlıklı raporda,“Türkiye’de orman ve diğer ormanlık alanların yüz-ölçümünün,ülke topraklarının yüzde 27,2’sine ulaştığı’’ kaydedildi

Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan, “OECD Çevresel Performans İncelemeleri: Türkiye’’ başlıklı raporda, “Türkiye’de orman ve diğer ormanlık alanların yüz-ölçümünün, ülke topraklarının yüzde 27,2’sine ulaştığı’’ kaydedildi.

Raporun, “Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik’’ başlıklı bölümünde, biyolojik çeşitlilikle ilgili mevzuat ve ilgili kurumsal işbirliğinde koordinasyon geliştirildiği ifade edildi.

Biyolojik çeşitliliği barındıran koruma altındaki alanların toplam yüzölçümünün inceleme döneminde artarak ülke yüzölçümünün yüzde 5,3’üne ulaştığı belirtilen raporda, Türkiye’nin bu alanların korunmasını yönetim planları yoluyla daha da güçlendirdiği vurgulandı.