Gündem

Türkiye'nin ilk başbakanlarından Rauf Orbay'ın arşivi açılıyor

Tasnif yapılan belgeler Mondros Mütarekesi'nin 100. yılına yetiştiriliyor

19 Ağustos 2018 11:49

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Atatürk Kitaplığı’nın müdürü Ramazan Minder'in, Türkiye'nin ilk başbakanlarından Rauf Orbay'ın yaklaşık 10 bin civarında belgeden meydana gelen özel arşivini Atatürk Kütüphanesi için satın aldığını yazdı. Bardakçı, Rauf Orbay Arşivi'nin, tasnifi tamamlandıktan sonra önümüzdeki Kasım’dan itibaren araştırmacılara açılacağını belirtti. 

Bardakçı, arşivde yer alan belgeleri şöyle sıraladı: 

"Lozan Görüşmeleri sırasında Rauf Bey ile İsmet Paşa’nın birbirlerine gönderdileri telgaflar, başta Hamidiye Kruvazörü olmak üzere Balkan ve Dünya Savaşları sırasında Osmanlı Donanması’na ait olan savaş gemileri hakkındaki notlar ve yazışmalar, Mondros Mütarekesi ile alâkalı evrak, Mustafa Kemal Paşa’nın Filistin’deki Yıldırım Orduları Kumandanı olduğu sıradaki bazı yazışmaları, Rauf Bey ile son dönem askerî ve siyasî tarihimizin önemli isimleri arasındaki mektuplaşmalar ve İngiltere’nin parasını ödemiş olduğumuz halde Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen önce teslim etmeyerek el koyduğu Sultan Osman ve Reşadiye zırhlıları ile alâkalı belgeler…"

Bardakçı, belgelerin tasnifinin tamamlanarak 30 Ekim Mondros Mütarekesi’nin 100. yıldönümüne yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.