Ekonomi

Türkiye'de sera gazı emisyonu 500 milyon tona dayandı

İstanbul, 13 Nisan (DHA) – Türkiye genelinde, 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2eşdeğeri olarak, bir önceki yıla göre yüzde 4

13 Nisan 2018 17:03

İstanbul, 13 Nisan (DHA) – Türkiye genelinde, 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2eşdeğeri olarak, bir önceki yıla göre yüzde 4.4 artışla 496,1 milyon ton olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre 2016 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72.8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12.6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 11.4 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3.3 ile atık takip etti.
Kardondioksit eşdeğeri olarak 2016 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 135.4 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3.8 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2016 yılında 6.3 ton/kişi olarak hesaplandı.
Toplam kardondioksit emisyonlarının 2016 yılında yüzde 33.5’i elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86.1’i enerjiden, yüzde 13.6’sı endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0.3’ü ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.
Metan emisyonlarının yüzde 55.5’i tarımsal faaliyetlerden, yüzde 25.8\'i atıktan, yüzde 18.6’sı enerjiden, yüzde 0.03’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.
Diazotmonoksit emisyonlarının yüzde 77.6’sı tarımsal faaliyetlerden, yüzde 12.1’i enerjiden, yüzde 6.5’i atıktan, yüzde 3.8’i ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.
Seragazı emisyon envanteri, enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklanan, doğrudan seragazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve F-gazlarından oluşuyor.
Emisyon ölçümlerine ayrıca dolaylı seragazları azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO)  ve kükürtdioksit (SO2) emisyonlarını kapsıyor. (Grafik)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir