Çevre

Türkiye'de kişi başında düşen tarım alanı son 50 yılda yarı yarıya azaldı

"Çiftçiler, son 10 yılda 2,6 milyon hektarlık tarım arazisini ekmekten vazgeçti"

06 Aralık 2015 20:42

5 Aralık tarihinin Dünya Toprak Günü sebebiyle nüfus artışı ve amaç dışı kullanımlar yüzünden kullanılabilir tarım alanlarındaki gerilemeye dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan kamu spotlarının tarım arazilerinin ne kadar güzel korunduğu algısının yaratılmak istendiğine dikkat çekerek, 1950’li yıllarda kişi başına 0,75 hektar tarım alanı düşerken; günümüzde bu rakamın 0,34 hektara gerilediğini söyledi.

Zete'nin haberine göre, 7 milyarı aşan dünya nüfusunun 800 milyondan fazlasının açlık çektiği, yarısından fazlasının ise yeterli gıdadan ve temiz sudan yoksun olduğunu vurgulayan Orhan Sarıbal'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“1950’li yıllarda kişi başına düşen tarım alanı 0,75 hektar iken; nüfus artışı ve özellikle 1980’lerden sonra artan amaç dışı kullanımlar nedeniyle günümüzde bu rakam 0,34 hektara gerilemiştir.

 

"Yüzlerce hektarlık verimli tarım arazisi tarım dışı amaç için tahsis edildi"

 

Ülkemizde toprağın, tarım arazilerinin amacına uygun bir şekilde kullanılmasından sorumlu olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verilerine göre; son 10 yıllık süreçte 1,1 milyon hektar tarım arazisi için tarım dışı amaçlı kullanım izni talebi edilmiş, bunun 573.541 hektarlık (yüzde 52) kısmına uygun görüş verilmiştir. İzin verilen tarım arazilerinin yüzde 34’lük kısmı verimli tarım arazilerinden oluşmaktadır.

Bu veriler veriler toprağın ve tarım arazilerimizin ne denli korumasız olduğunu açıkça göstermektedir. Buna karşılık, her gün hemen her TV kanalında gösterilen ve söz konusu Bakanlık tarafından hazırlanmış kamu spotları ile tarım arazilerinin ne kadar güzel korunduğu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır.

Son yıllarda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını teşvik eder niteliktedir. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi sayısı 30’a ulaşmış ve belediye sınırı il sınırına genişletilmek suretiyle yaklaşık 16 böylelikle tarımsal üretimde kullanılan arazilerin sanayi ve konut alanı olarak kullanılmaları kolaylaştırılmıştır.

 

"Çiftçiler, son 10 yılda 2,6 milyon hektarlık tarım arazisini ekmekten vazgeçti"

 

Yine aynı şekilde 6552 sayılı torba yasanın 112. maddesi ile Mera Yasası’na mera alanlarının kentsel dönüşüme açılabileceği imtiyazı eklenmiştir. AKP’li yıllarda uygulanan tarım politikaları da topraklarımızın amacı doğrultusunda değerlendirilmesinin önünde engel oluşturmuştur. Son 10 yıllık süreçte çiftçimiz yaklaşık 2,6 milyon hektarlık tarım arazisini ekmekten vazgeçmiştir.

Üreticilerimizin tarım desteği alabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmaları gerekmektedir. Aynı dönemde ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayımız 2,8 milyondan 2,2 milyona gerileyerek 600 bin kişi azalmıştır. Öte yandan iklim değişikliği insanlığın önündeki en önemli sorunların başında gelmektedir. Bu kapsamda yaşanacak kuraklık, sel ve fırtına gibi olumsuzluklar tarımsal üretimi de olumsuz etkileyecektir. Gittikçe artan nüfusu besleyebilmek için öncelikle tarım arazileri ve meralarımızın amaç dışı kullanımını kolaylaştıran yasal düzenlemeler bu alanların korunması kapsamında revize edilmelidir. Ayrıca topraklarımızın kirletilmesinin önüne geçilmelidir. Uygulanan tarım politikaları gözden geçirilmeli; kendi insanımızın ihtiyaçlarına ve ülkemizin ekolojik (toprak, iklim) şartlarına uygun; emek ve üretim odaklı bir tarım programı uygulanmalıdır.”