Kültür-Sanat

Türkiye'de ilk kez kadına şiddet 3 oyunla eleştiriliyor

Sivas Devlet Tiyatrosu, sahnelediği “Batakhane Güzeli”, “Gus ile Yemek Saati” ve “Ortak Ağıt” isimli oyunlarla kadına şiddeti eleştiriyor

08 Mart 2012 13:57

 

T24 - Çoğu zaman münferit olarak nitelendirilip görmezden gelinen ‘kadına yönelik şiddet’ gerçeğini, Sivas Devlet Tiyatrosu bu tiyatro sezonunda 3 oyunla sahneye taşıdı.

Sivas Devlet Tiyatrosu, sahnelediği “Batakhane Güzeli”, “Gus ile Yemek Saati” ve “Ortak Ağıt” isimli oyunlarla, cinayetlerle sonuçlanan kadına yönelik şiddetin temel dayanağı olan erkek egemen toplumun kadına yönelik psikolojik baskısını eleştiriyor.

\

Sivas Devlet Tiyatrosu, tiyatro sezonuna perdelerini açtığı ilk oyun olan “Batakhane Güzeli”nde Osmanlı dönemindeki kabadayılık teması ile “erkeklik” rolünü insani değerler üzerinden tartışmaya açarken, “erkeklik” dayatması altında ezilen kadının yaşadığı psikolojik ve etnik şiddete de eleştirel bir bakış açısı getiriliyor. “Gus ile Yemek Saati” adlı oyunda ise şöhret duygusunun yarattığı travmanın kadını nasıl metalaştırdığını sahneye yansıtılıyor. Kayıp çocuklarını arayan binlerce annenin dramını mitolojik bir dille anlatan “Ortak Ağıt” adlı oyunla da, kadının annelik rolünün nasıl sömürülüp, baskı unsuruna dönüştürüldüğü sahneye aktarıyor.

 

\Sahneledikleri 3 oyunun ana temaları farklı olmasına karşın, oyunların iç dramasında kadına yönelik şiddetin eleştirisinin yapıldığını dile getiren Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Abdullah Ceran şunları söyledi:

“Tiyatro sahnesi selamlaşma yeridir. Bir başka söylemle, tiyatro sahnesi gerçekle yüzleşmeye açılan perdedir. Dolayısıyla, tiyatronun toplumsal gerçeklerden soyutlanarak varlığını sürdürmesi çok zordur. Kaldı ki toplumsal gerçeklikler, ister oyun metni ile olsun isterse oyuncunun karakteri canlandırmasındaki davranış ve mimiklerle olsun, bir şekilde tiyatro sahnesine yansır. Kadına yönelik şiddet, artık, toplumsal yaşamdaki şiddet ve nefret kültürünün hangi boyutlara ulaştığının en önemli verisi haline geldi. Bununla beraber, kadına yönelik şiddet “eşitlik ilkesini” de tartışmaya açan en büyük sorun. Bu koşullar içerisinde, bu yaşananlara sanatsal duyarlılıkla yaklaşmamak imkânsız. Bu nedenle 3 oyunumuz da, ana temaları ayrı olsa bile kendi iç dinamiklerinde kadına yönelik şiddet eleştirisini barındırıyor. Sezonun ilk oyunu olan “Batakhane Güzeli” ile geleneksel toplumun iç dinamiğinde kadının nasıl bir dışlanma unsuru olduğunu vurgularken,“Gus ile Yemek Saati” oyununda ise popüler dünyanın kadını etkisi altına alarak nasıl yabancılaştırdığını sahneye yansıttık.

Bu sene Devlet Tiyatroları’nın ana tema seçimleri içinde yer alan demokrasi kavramı doğrultusunda, Dünyada ve Türkiye’de ilk kez 12 Ocak'ta sahnelediğimiz “Ortak Ağıt” isimli oyunla da, kutsal annelik duygusu üzerinden kadınların tarifi olmayan acı ve baskılara nasıl maruz bırakıldıklarını göstermeye çalıştık.”
 
Cinsiyet cinayetlerine dönüşen kadına yönelik şiddetin temel dayanağı olan kadına yönelik psikolojik şiddeti 3 faklı oyunla sahneye koyan Sivas Devlet Tiyatrosu’nun oyunlarını sergilediği tarihler şöyle:

ORTAK AĞIT: 8-9-10-29-30 ve 31 Mart

BATAKHANE GÜZELİ: 15-16 ve17 Mart

GUS İLE YEMEK SAATİ: 22-23-24 ve 27 Mart