Kültür-Sanat

Türkiye'de ilk kez 'bilişsel haritalama' yöntemi ile Sait Faik Araştırma Atölyesi

'Sait Faik Araştırma Atölyesi' 26 Ekim 2014 Pazar günü, Kadıköy-Akademi Kitabevi’nde devam edecek

25 Ekim 2014 17:14

Sait Faik’in edebiyatına ve yaşamına dair yeni bulgular ile bakış açıları elde etmek amacıyla, Sait Faik Müzesi çevresince gönüllülük esasında yürütülen “Sait Faik Araştırma Atölyesi” çalışmalarının dördüncü bölümü 26 Ekim 2014 Pazar günü, Kadıköy-Akademi Kitabevi’nde devam edecek.

13.00-15.00 saatleri arasında, gerçekleşecek atölye çalışmalarında, Sait Faik’in “Mektup” adlı hikâyesi merkezinde bir oturum gerçekleştirilecek ve elde edilen bulgular ile kavramsal ilişkiler, Sait Faik Odaklı Bilişsel Harita ve diğer türev haritalara eklenecek.

Belli bir konuyu odak alan öznel algıların birleşimi ile kavramlar, olgular, unsurlar arasında kurulan nedensellik ilişkilerini (nedenselliğin derecesini ve etkileşim yönünü) ortaya çıkarmaya yarayan Bilişsel Haritalama “Sait Faik Araştırma Atölyesi” ile ilk kez edebiyat alanına uygulanıyor. 

Zafer Yalçınpınar ve Şükret Gökay tarafından Sait Faik Araştırma Atölyesi kapsamında yürütülen bilişsel haritalama çalışmaları, Türkiye’de edebiyat alanında uygulanan ilk bilişsel haritalama deneyimlerini oluşturacak. 

 

Bilişsel Haritalama uygulamasının avantajı ne?

 

- Katılımcının algısını ve zihinsel yapısını değiştirmeye çalışmaz. Tersine, katılımcının kendi algısını ortaya çıkarmaya yarar. 

- Anketin ya da mülakatın tersine, yönlendirici soruların ve cevapların baskısından katılımcıları kurtaran özgür bir yöntemdir. 

- Basit sayısal ilişkilendirmeleri kullanır. 

- İncelenen konuya ilişkin yeni kavramlar ile ilişkilerin ortaya çıkmasına yarar. 

- Kavramsal kümelenmeleri ve merkeziyeti belirler.   

- Öznel algı seviyesinde tutarlıdır. Berraklaştırıcı ve odaklayıcıdır. 

Atölye çalışmaları kapsamında, şu ana kadar 16 katılımcının ortak uygulamalarıyla hazırlanan üç adet bilişsel harita taslağı bulunmaktadır. Çalışmalar sonucu elde edilen kavramlar ve kavramlar arası ilişkiler, yaklaşık 145 unsurdan oluşan ve atölye katılımıyla birlikte sürekli genişleyen/büyüyen Sait Faik Odaklı Bilişsel Harita’ya eklendi.