Sağlık

Türkiye'de depresyon ve anksiyete bozuklukları yaygın

Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Dr. Şeref Özer, Türkiye'de 15-55 yaş arasındaki nüfusta en yaygın 5 hastalıktan birinin depresyon ve anksiyete bozuklukları olduğunu söyledi.

08 Ekim 2008 03:00

Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Dr. Şeref Özer, Türkiye'de 15-55 yaş arasındaki nüfusta en yaygın 5 hastalıktan birinin depresyon ve anksiyete bozuklukları olduğunu söyledi.

Cinneti ruhsal hastalıklar tetikliyor

Depresyon antik çağlardan beri insanoğlunun sorunu

Aşırı mesai depresyonu tetikliyor

Ruh Sağlığı Platformu, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından her yıl kutlanan "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" dolayısıyla İstanbul Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, eşitsizlik, yoksulluk ve işsizliğin artması, güvenlik duygusuna yönelik tehditlerin artması gibi toplumsal davranışların değişmesine etki edecek olaylar nedeniyle toplumun ruh sağlığının son yıllarda artan oranda bozulmaya başladığını öne sürdü.

Demirdizen, ulusal kuruluşlarla ortak bir tutum geliştirmek, toplumsal bilinci dönüştürmeye dönük programlar oluşturmak ve bu sorunun birincil olarak önlenmesi için sürekli ve çok aktörlü bir mücadelenin gerekli olduğunu dile getirdi.

Yeti yitimine yol açan hastalıkların başında

Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı Doç. Dr. Peykan Gökalp de Ruh Sağlığı Yasası'nın bir an önce çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Ruhsal hastalığı olan bireylerin haklarının korunması, hassas grupların haklarının özel olarak korunması, hizmetlerin toplumdan uzak büyük kurumlardan toplum içine kaydırılması, marjinalize olmamaları, tedavi sürecine katılımın sağlanması, bilgilendirilmiş rıza ile tedavi veya yatış, istem dışı hastaneye yatışların yasal çerçevesinin oluşması için yasanın bir an önce çıkarılması gerekir" dedi.

Gökalp, 1998 yılında çıkartılan Türkiye ruh sağlığı profiline göre, toplumda yetişkinlerde ruh sağlığı bozulma oranının yüzde 20 olduğunu, ancak bunların yüzde 5'sinin başvuruda bulunduğunu anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bir araştırmasında, dünyada yeti yitimine en çok yol açan 10 hastalığın birinci sırasında depresyonun geldiğini belirten Gökalp, "Dünya Sağlık Örgütü'nün geleceğe yönelik öngörülerine göre 2020'de depresyon, kadınlar ve gelişmekte olan toplumlarda başta gelen yeti yitimine yol açan hastalık olacak" diye konuştu.

Gökalp, "Toplum ruh sağlığı hizmetlerini kurmak ve geliştirmek, ruh sağlığı hizmetlerini gerekli yerlerde birinci basamak hizmetleriyle bütünleştirmek, yardımcı ruh sağlığı çalışanlarını eğitmek gerekir" dedi.

Yaklaşık 500 milyon kişide ruhsal sorun

Çocuk Eren Ruh Sağlığı Derneği Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Ümran Tüzün de doğal afetler, kazalar, fiziksel ve cinsel taciz, soykırım, savaş, politik ve sosyal kargaşa gibi nedenlerle oluşan travmanın çocuklarda ve yetişkinlerde farklı yansımalarının olduğunu söyledi.

Travmaya her cinsin de farklı tepkiler gösterdiğine dikkati çeken Tüzün, bunun kızlarda kaygı ve kaçınma, erkeklerde ise dikkatsizlik ve hiperaktivite olarak ortaya çıktığını belirtti.

Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Dr. Şeref Özer de "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü"nün bu yılki temasının ruh sağlığını tüm dünyada toplumun tüm kesimlerinin öncelikli konusu yapmak olduğunu bildirdi.

Günümüzde ruh sağlığı sorunlarının dünya üzerindeki sıklığı ve yaygınlığının toplumun tüm kesimlerinde giderek arttığını vurgulayan Özer, "Dünya üzerinde her 4 kişiden biri ruhsal rahatsızlıklardan etkilenmektedir. Yaklaşık 500 milyon kişinin ciddi düzeyde ruhsal sorunu olduğunu biliyoruz" dedi.

"Türkiye'de 15-55 yaş arasındaki nüfusta en yaygın 5 hastalıktan biri depresyon ve anksiyete bozukluklarıdır" diyen Özer, ön yargılar, inanışlar, ruh sağlığı hizmeti veren kurumların yetersizliği nedeniyle hastaların ruh sağlığı hizmetlerine ulaşma ve başvurma oranının düşük olduğunu kaydetti.

Özer, "Ruh Sağlığı Yasası hızla çıkartılmalıdır. Ruh sağlığı hizmetlerine daha çok kadro ve kaynak, hastanelerde ruh sağlığı hizmetlerine daha fazla yatak ayrılmalıdır" şeklinde konuştu.

Psikiyatri Hemşireleri Derneği Genel Sekreteri Uzman Hemşire Hacer Atik de 2000 yılında kurulan derneğin amacının psikiyatri hemşirelerinin mesleki felsefe, amaç, hedef, işlevler, mesleksel standartlar ve yetkilerini belirlemeye katkıda bulunmak, Türkiye'deki psikiyatri hemşirelerinin yeterliliklerinin dünya standartlarına ulaşmasını sağlamak ve toplum ruh sağlığını korumak ve geliştirmek olduğunu anlattı.

Hedeflerinin ülke çapında ortak standartlarda bir psikiyatri hemşireliği olgusu yaratmak olduğunu belirten Atik, bu amaçla 4-6 Haziran 2009 tarihlerinde uluslararası katılımlı 3. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi düzenleneceğini bildirdi.

Meslek yasası ihtiyacı

Türk Psikologlar Derneği adına konuşan uzman psikolog Esra Tuncer de derneğin hedefinin sağlıklı toplumda yaşamak olduğunu ifade ederek, bunun ruh sağlığı yerinde çocukların yetiştirilmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Psikologların çalışmasıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önemine dikkati çeken Tuncer, sektörde birçok psikologun meslek yasası olmadan çalıştığını belirtti.

(AA)