Sosyal Güvenlik

Türkiye'de 25 milyon kişi çalışmıyor

Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun yarısı, farklı nedenlerle iş gücüne katılmazken, iş gücüne katılmayanların yüzde 47’sini “e

21 Eylül 2008 03:00

Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun yarısı, farklı nedenlerle iş gücüne katılmazken, iş gücüne katılmayanların yüzde 47’sini “ev kadınları” oluşturuyor.

Türkiye’de 2008 Haziran dönemi itibarıyla çalışma çağında (15 yaş ve üstü) 49 milyon 946 bin kişi bulunurken, bu rakamın 25 milyon 152 bin kişisi çeşitli nedenlerle iş gücüne katılmıyor.

12 milyon ev kadını var

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, söz konusu dönem itibarıyla “çalışmayan ve iş aramayan” 25 milyon 152 bin kişinin 11 milyon 830 bini “ev işleriyle” meşgul, yani ev kadınları.

Bu rakam, çalışma çağındaki nüfusun yüzde 23,7’sine bir başka deyişle yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

Çalışmayan nüfusun 1 milyon 654 bin kişisini de “iş aramayıp ancak çalışmaya hazır olanlar” oluşturuyor. Bu grup içindeki 518 bin kişinin iş bulma ümidi bulunmuyor.

2008 Haziran dönemi itibarıyla, mevsimlik çalışanların sayısı 144 bin kişi olurken, öğrenci sayısı 3 milyon 526 bin, emekli sayısı 3 milyon 85 bin kişi.
Türkiye’de çalışamaz halde bulunanların sayısı ise 3 milyon 70 bin kişi civarında bulunuyor.

İş arayanların çoğu kadın

Verilere göre, çalışmayıp ve iş aramayıp, ancak çalışmaya hazır olan 1 milyon 654 bin kişinin 946 binini kadınlar oluşturuyor. Bu gruptaki erkeklerin 307 bininde, kadınların 211 bininde “iş bulma ümidi” yok.

Söz konusu dönem itibarıyla mevsimlik çalışanların 28 bin kişisini erkek, 116 bin kişisini ise kadın nüfus, öğrencilerin de 1 milyon 904 binini erkek, 1 milyon 622 binini de kadın oluşturuyor.
İş gücüne dâhil olmayan emeklilerin de yine büyük çoğunluğu erkek. Toplam 3 milyon 85 bin emeklinin 2 milyon 519 bini erkek, 567 bini ise kadın.

Çalışamaz halde olan nüfusta ise liderliği kadın elinde bulunduruyor. Toplam 3 milyon 70 bin kişi olan bu gruptakilerin 1 milyon 870 bini kadın, 1 milyon 200 bini de erkek.

İşsiz sayısı 4 milyona ulaşıyor

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumunun 2008 yılı (Mayıs-Haziran-Temmuz) Haziran dönemi iş gücü araştırmasında, işsiz sayısı 2 milyon 237 bin kişi olarak açıklanmıştı. İşsiz sayısına, iş aramayıp ancak “çalışmaya hazır” olan 1 milyon 654 bin kişinin eklenmesi ile işsizlerin toplamı 3 milyon 891 kişiye ulaşıyor.