Yaşam

Türkiye'de 2 kadın tarım işçisinden 1'i şiddet görüyor!

Tarım işçilerinde doğurganlık hızı Türkiye ortalamasına göre iki kat daha fazla ve ölü doğumların ülke ortalamasından 5 kat daha fazla olduğu bildirildi

08 Kasım 2012 15:47

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu ve Harran Üniversitesi, tarım işçilerinde doğurganlık hızının Türkiye ortalamasından iki kat daha fazla ve ölü bebek doğumlarının da 5 kat daha fazla olduğu ortaya koydu.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması'nın proje raporunu hazırlayan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Şimşek tarafından açıklandı.

Araştırma, mevsimlik tarım işçilerinin nüfus, işgücü göçü, yaşam koşulları ve üreme sağlığına ilişkin sorunlarını tespit ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla 15-49 yaş arası kadınlar ve 15-60 yaş arası erkekleri kapsayan bin 200 hane ve yaklaşık 3 milyon kişi üzerinde yürütüldü.

Araştırmaya göre, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarında ilköğretim net okullaşma oranı kızlarda yüzde 74, erkeklerde yüzde 78 iken, lisedeki okullaşma oranının kızlarda yüzde 23'e erkeklerde yüzde 33'e düştü.


5 işçiden 2'si sağlık hizmetlerine ulaşamıyor


Ailelerde üreme çağındaki kadınların dörtte üçünün okula gitmediği tespit edildi. Her 5 kişiden 2'sinin tarladaki işlerinin yoğunluğu ve uzaklık nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşamıyor.

Mevsimlik tarım işçilerinde yaşanan her iki evlilikten birinin akraba evliliği olduğu belirtildi.

Her 10 tarım işçisi kadından 9'u tarım ilaçlarının zararlı etkilerini bilmiyor. Araştırma tarihinde 15-24 yaş aralığında olan kadınların yarısının 17,5 yaş ve altında, 40 yaş üstünde olan erkeklerin de 18 yaş ve altında evlendikleri ortaya çıktı.

Araştırmada, genel olarak ilk evlenme yaşı Türkiye ortalamasından 5 yıl daha küçük olarak tespit edildi.


Kadınların yüzde 55'i şiddet görüyor


Tarım işçilerinde doğurganlık hızı Türkiye ortalamasına göre iki kat daha fazla ve ölü doğumların ülke ortalamasından 5 kat daha fazla olduğu bildirildi.

Araştırmaya katılan kadınların yaklaşık yüzde 55'i hayatlarının herhangi bir döneminde fiziksel, duygusal, ekonomik ya da cinsel şiddete uğradığını kaydetti.


Evlerinde en çok televizyon ve cep telefonları bulunuyor

   
Tarım işçilerinin çoğu dayanıklı tüketim malları açısından Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen, cep telefonuna sahip olma oranları Türkiye ortalamasına yakın belirlendi.

Buna göre, ailelerin en çok sahip oldukları eşya oranında birinci sırayı yüzde 96,4'le televizyon, ikinci sırayı ise yüzde 94,1'le cep telefonu aldı.

Mevsimlik tarım işçileri yüzde 36,1'lık oranla en çok solunum sistemi hastalıklarına, yüzde 12,3'lık oranla da kas-iskelet sistemi hastalıklarına yakalanıyor.

Araştırmaya katılan her yüz kişiden onunun TC kimlik numarası olmadığından aile hekimliği kaydının bulunmadığı tespit edildi. Her on kadından birinin aile hekiminde gebelik kaydı bulunmadığından, iki gebeden birinin aile hekimi tarafından izlenmediği ortaya çıktı. İşçilerinde anne ölüm oranının Türkiye ortalamasının yaklaşık on katı olduğu belirlendi.