Çevre

Türkiye son 13 yılda tarım arazilerinin yüzde 10'unu kaybetti!

TEMA Vakfı Genel Müdürü, kömür odaklı enerji politikalarının tehlikeyi büyüteceğini söyledi

18 Ekim 2016 17:56

TEMA Vakfı Genel Müdürü Doç. Dr. Barış Karapınar, Türkiye'nin son 13 yılda tarım arazilerinin yüzde 10'unu kaybettiğini dile getirdi.

Dünya Gıda Günü’nde kömürlü termik santrallerin tarım arazilerine olan etkilerine dikkat çeken TEMA Vakfı Genel Müdürü Doç. Dr. Barış Karapınar, Türkiye’nin tarımsal açıdan önem taşıyan illerdeki kömür yatırımlarının tehlikelerine değindi.

İnsan sağlığına, doğaya ve tarım arazilerine büyük zararlar veren kömür yatırımlarının Türkiye’nin geleceğini kararttığına değinen Karapınar, Son 13 yılda 2,4 milyon hektar tarım arazisinin şani toplam tarım arazilerinin yüzde 10'unun kaybedildiğine vurgu yaptı.

İşte TEMA Vakfı Genel Müdürü Doç. Dr. Barış Karapınar’ın konu ile ilgili açıklaması: “Tüm Türkiye'de 80'e yakın termik santral yapılması planlanıyor” diyen Karapınar, her biri 150-200 km çaplı bir alanı etkileyecek olan bu santrallerin yaratacağı hava kirliliğinin 15 milyon hektar tarım alanını olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin önemli tarım alanlarını barındıran Çanakkale'de işletmedeki 3 santrale ek 13 santral yapılmasının planladığının altını çizen TEMA Vakfı Genel Müdürü, bölgede meydana gelecek hava kirliliğine ve etkilerine dikkat çekti.

 

Sera gazı salan tesisler ve termik santraller havayı kirletiyor

 

Hava kirliliğinin yanı sıra kömürlü termik santrallerden kaynaklanan başka bir önemli sorun ise iklim değişikliği. Kömürlü termik santraller, ürettikleri elektrik miktarına göre en fazla sera gazı salan tesisler. Kömür odaklı enerji politikalarına devam eden Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri.

 

Hava sıcaklıkları 2.5 ila 4 derece artacak

 

Karapınar’ın da ana yazarlarından olduğu Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporları, Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklığın 2,5 ila 4 derece arasında artacağını gösteriyor.

Raporlara göre bu artış Ege'de ve Doğu Anadolu'da 4 derece, iç bölgelerde ise 5 dereceyi bulacak. Türkiye daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacak. Önlem alınmaz ise doğal varlıklara doğrudan bağımlılığı nedeniyle iklim değişikliğinden en fazla tarım sektörü etkilenecek.

 

BM'nin de gündemi tarım

 

Birleşmiş Milletler (BM), 17 başlıkta 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni belirledi. Bunlar içerisinde öncelikli olarak yoksulluk ve açlığın bitirilmesi yer alıyor. Hedeflerin neredeyse tamamı, sürdürülebilir üretim-tüketim desenleri, iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele, dayanıklı kentler, herkes için su, sağlıklı yaşam gibi başlıklarla tarımın önemine vurgu yapıyor. Bu hedeflerin 15'incisi toprak bozulumunun engellenmesini kapsıyor.