Eğitim

Türkiye 'liderliği' kimseye bırakmadı; OECD raporuna göre 4 milyon genç iş ve eğitimden yoksun!

18-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 40.5'i "atıl", yüzde 5.9'u "işsiz" olarak kaydedildi

13 Eylül 2017 11:49

OECD’nin eğitim raporuna göre, ekonomiye milyarlarca dolar katkı sağlayabilecek 4 milyona yakın Türk genci ne eğitim sisteminde ne de ekonomide yer bulabiliyor

 

Sözcü’den Engin Esen’in haberine göre, Yeni eğitim-öğretim yılı açılırken, Türkiye'de gençliğin adeta harcanmakta olduğu uluslararası bir raporla ortaya konuldu. Mesleki ve örgün eğitim dışında olan ve bir işte çalışmayan gençlerin oranı yüzde 33'ü bulurken, kadınlarda bu oran yüzde 46'yı geçti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) dün yayımladığı “Bir Bakışta Eğitim 2017” raporuna göre, kuruluşa üye 35 ülke içinde Türkiye, işsizlik ve eğitimsizlikte liderliği kimseye bırakmadı.

Kadınlarda durum vahim

18-24 yaş grubundaki yaklaşık 13 milyon gencin üçte birinin boşta olduğu, bu yaşlardaki 3 milyona yakın kadın ile 1 milyonu aşkın erkeğin eğitim ve iş olanaklarından mahrum kaldığı belirlendi.

18-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 40.5'i “atıl”, yüzde 5.9'u “işsiz” olarak kaydedilirken, erkeklerin yüzde 11.6'sının “atıl”, yüzde 8.1'inin “işsiz” olduğu tespitine yer verildi. Türkiye bu oranlarla eğitim ve istihdam dışı gençlerde OECD ortalamasını toplamda ikiye, kadınlarda ise neredeyse üçe katladı.

Yarısı lise okumuyor

Diğer yandan, 15 yaşındaki gençler arasında zayıf okuryazarlık oranı OECD genelinde yüzde 22.2 olarak tespit edilirken, Türkiye'de yüzde 40'ı buldu. 25-34 yaş grubundaki yetişkinlerin ise yüzde 45.3'ünün lise eğitimi görmediği, yüzde 24.2'sinin lise mezunu olduğu, yüzde 30.5'inin ise yükseköğretim gördüğü kaydedildi. Bütün yetişkinler arasında sadece ilköğretim görenlerin oranı bakımından Türkiye yüzde 43'le bütün ülkeleri geride bırakırken, bu oran Suudi Arabistan'da yüzde 24, Çin'de yüzde 29 oldu.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'dan eğitime yapılan harcama oranı Türkiye'de, yüzde 5.2 olan OECD ortalamasının yüzde 0.3 puan gerisinde kaldı.

Üniversite eğitimi ekonomiden kopuk
 

OECD'nin “Bir Bakışta Eğitim 2017” raporunda, üniversitelerdeki bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, iletişim teknolojisi dallarında eğitim görenlerin yaklaşık yüzde 90'ının kolaylıkla iş bulabildiği ve bu kişilerin inovasyonu destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sağladığı kaydedildi. “Birçok ülke nüfusları içinde bu dallarda eğitim alanların oranını artırmaya çalışırken, bu dallarda eğitim görmüş yüksek vasıflı göçmenleri çekmeye çalışıyor” denilen rapora göre, Türkiye'de ise üniversite öğrencilerinin yüzde 20'sinden azının bu dallara yöneldiği, yüzde 38'inin işletme, yönetim ve hukuk alanlarını seçtiği belirtildi.