Politika

TÜRKİYE GENÇLİK AJANSI KURULACAK ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2010 22:36

-TÜRKİYE GENÇLİK AJANSI KURULACAK ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gençliğin yetişmesi, geleceği, hedefleri, hayalleri ve eğitimiyle ilgili içerik konusunda sadece okuyanlara değil, çalışanlara da yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, ''Bu konuyla ilgili bakanlık tarafından hazırlanan bir taslağı Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak gündeme getirdiler ve Türkiye'de gençlik ve gençlerle ilgili Türkiye Gençlik Ajansı'nın kurulması taslağını hükümetimize takdim ettiler'' dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de gençlik ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve mevcut durumu Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın anlattığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Arınç, Devlet Bakanı Özak'ın bu konuyla ilgili bazı araştırmalar yapıldığını ve tespitlerin ortaya konulduğunu ifade ettiğini belirterek şunları söyledi: ''Bildiğiniz gibi Anayasamızın 58. maddesi, gençliğin korunması ile ilgili hükümler içermektedir. Hükümetimize ve devletimize görev olarak çok önemli hususlar bu madde içerisinde yer almaktadır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü faaliyetlerine devam ediyor, ancak bu çalışmaların büyük ölçüde sporla ilgili olduğunu söyleyebiliriz.  Oysa gençliğin yetişmesi, geleceği, hedefleri, hayalleri ve eğitimiyle ilgili içerik konusunda sadece okuyanlara değil, çalışanlara da yönelik bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili Bakanlık tarafından hazırlanan bir taslağı Sayın Bakan gündeme getirdiler ve Türkiye'de gençlik ve gençlerle ilgili Türkiye Gençlik Ajansı'nın kurulması taslağını hükümetimize takdim ettiler. Bununla ilgili karşılıklı görüş alışverişi yapıldı ve genelde olumlu karşılandı. Ancak Türkiye Gençlik Ajansı veya buna benzer bir isim konusu üzerinde ilgili diğer bakanlıklarla da görüşerek bir çalışma yapılması üzerinde karara varıldı.''  Taslağın getirdiği yenilikleri anlatan Arınç, şöyle devam etti: ''Ulusal düzeyde gençlikle ilgili bütüncül politikaların belirlenmesi, gençlik ile ilgili hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, gençlik ile ilgili incelemeler ve araştırmalar yapılması, gençlik ile ilgili projeler yapılması ve buna destek sağlanması bu ajansta gençlerin eğitimi, çalışmaları ulusal gençlik politikasında öngörülen öncelik ve amaçlar doğrultusunda kamudan ve sivil toplumdan gelecek projelerin değerlendirilmesi ve desteklenmesi ve bizzat gençlere yönelik projeler tasarlayıp bunların gerçekleştirilmesine öncülük edilmesi gibi ana konular üzerinde tasarıda, taslakta yer alan konular bakanlığımız tarafından tartışıldı.  Yalnız Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıkların da konuya ilişkin görüşleri ve düşüncelerinin alınması hususunda önümüzdeki toplantılarda bu konunun tasarı haline getirilmesi kararlaştırıldı.'' Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun ''21. Yüzyıl Yapılanması ve Temel Hedefler'' konulu bir sunum yaptığını belirten Arınç, sunumun mükemmel olduğunu ve çok etraflıca hazırlandığını söyledi. 72 milyon nüfusun yarısının 30 yaşın altında olduğunu ve bunun 17 milyondan biraz fazlasının eğitim çağında olduğunu belirten Arınç, anaokulundan başlayarak üniversite son sınıfa kadar 17.5 milyon civarında bir nüfusun eğitim çağındaki nüfus olarak görüldüğünü belirtti. Arınç, toplantıda milli eğitimin bugüne kadar geçirdiği değişikliklerin, okullardaki eğitimin, binaların fiziki durumlarının güçlendirilmesi, yetersiz okulları olan yerlere yeni okullar, derslikler yapılması, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin durumları üzerinde neler yapılabileceği konusunun ele alındığını belirtti.  Arınç, hükümetin eğitime verdiği maddi ve diğer desteklerin, okul ile öğrenci durumları göz önünde bulundurularak eğitim-öğretimin ihtiyacı olan bütçe konusunun, bilişimle ilgili olarak bilgisayar sayısının, internet erişiminin ve diğer konuların etraflıca görüşüldüğünü anlattı. Bülent Arınç, ''Bu projenin desteklenmesi ve bununla ilgili olarak yine hem bütçe maliye ve hazine açısından hem de diğer bakanlıkların katkısının sağlanması bakımından bütün hükümet üyeleri tarafından projenin kendileriyle ilgili konular üzerinde ayrıca çalışma yapılması konusu üzerinde karara varıldı'' diye konuştu. -AVRUPA BİRLİĞİ GÜNDEMİ- Bakanlar Kurulu toplantılarının değişmez gündemlerinden birinin de Avrupa Birliği olduğuna işaret eden Arınç, bu konuda da Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın bilgi verdiğini söyledi. Arınç, şunları kaydetti: ''Bildiğiniz gibi en son 30 Haziran 2010 tarihinde Bakanlar düzeyinde Brüksel'de yapılan 9'uncu toplantıda bir fasıl müzakereye açıldı. Buda gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası üzerindedir. Bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın yoğun çabalarıyla faslın açılması kararlaştırıldı. Böylelikle Avrupa Birliği müzakere sürecinde önemli bir dönemeci de aşmış olduk. Bununla birlikte fikri mülkiyet hukuku faslında yine müzakereler kısmında, tasarımların korunması hakkında kanun tasarısı da 22 Haziran 2010 tarihinde Avrupa Birliği uyum komisyonunda kabul edilmişti. Bu konuda da olumlu gelişmeleri Sayın Bakan önümüze koydular.'' Diğer bir gündem maddesinin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer tarafından bilgiye sunulduğunu bildiren Arınç, ''Bu çok önemli bir konu. Kısaca 'İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı' ismini verdiğimiz ve üzerinde sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve ilgili bakanlıklarla yapılan bir çalışma Sayın Bakan tarafından takdim edildi'' dedi. Eylem planının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını kaydeden Arınç, yapılmak istenenle ilgili şu bilgiyi verdi: ''Ana amacımız şudur mesleki ve teknik eğitimin iç piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesini temin etmek. Eğitim istihdam ilişkisini güçlendirmek. Hayat boyu öğrenmeyi destekleyerek aktif iş gücü piyasası politikalarını etkin olarak uygulamak. Mesleksizlik sorununu gidererek iş gücünün istihdamının sürdürülmesini temin.    Bu konuyla ilgili pek çok Bakanlıklar kendilerine yönelecek görevleri yapmak üzere görevlendirildiler. Diğer meslek kuruluşlarının da kendilerine düşen konularda çalışmalar yapacağı karar altına alınıyor. Bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulumuzda imzaya açılan kararnamenin yakın zamanda resmi gazetede yayımlanmasını bekliyoruz.'' Bakan Arınç, toplantıda rutin olarak Türkiye'nin iç ve dış meseleleri konusunda bazı konuların gündeme getirildiğini, yapılan çalışmalara ilave olarak yapılması gerekli olan ve düşünülen hususların da Bakanlar Kurulu'nda Bakanların dikkatine sunulduğunu kaydetti.