Gündem

Türkiye'den Avrupa'ya giden öğrencilerin Erasmus hibelerine ekonomi ayarı; dönemlik değil en fazla 2,5 aylık hibe ödenecek

26 Eylül 2021 23:38

T24 Haber Merkezi

Avrupa Birliği tarafından üniversite öğrencilerine eğitimlerini Avrupa'daki diğer uyumlu üniversitelerde yarım ya da bir dönem olarak sürdürme imkanı sağlayan Erasmus programının hibe uygulamasında değişikliğe gidildi. Türkiye'de birçok üniversitenin Erasmus ofisi, öğrencilere yarım - bir dönem olarak yatırdığı hibeyi en fazla 2,5 ay olarak yatırabileceğini duyurdu. Üniversiteler, yaptıkları açıklamalarla üniversite yönetimlerinin yeni uygulama ile ilgili sorumlu olmadıklarını vurguladı. 

Türk Lirası'nın Avrupa Birliği'nde geçerli kabul edilen Euro karşısında değer kaybetmesi öğrencilerin uluslararası eğitim programlarını da etkiledi. 

Twitter'da bazı öğrenciler, "Türkiye Ulusal Ajans'ı binlerce Türk öğrenciyi gittikleri ülkelerde sözleşmelerini, taahhütlerini çoktan imzalamışken elde etmeyi hak ettikleri hibenin yarısını bile veremeyeceğini bir cuma günü atılan maille bildirerek Avrupa'nın ortasında fakirliğe mahkum etti" diyerek mağduriyetlerinin altını çizdi.

İTÜ Erasmus Ofisi internet sayfasından duyurdu

İstanbul Teknik Üniversitesi Erasmus Ofisi, hibedeki kısıtlamayı internet sitesinden şöyle duyurdu: 

"2021 yılı dönemi Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) faaliyeti hibe dağıtım sonuçları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilmiştir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan açıklamada yer aldığı üzere “2021-2027 yeni Erasmus+ Programına katılım için Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasındaki uluslararası anlaşmaların imza süreci devam etmektedir. Bu itibarla ilan edilen hibe tutarları geçici nitelikte olup, resmi sürecin tamamlanmasını müteakiben söz konusu miktarlarda değişiklikler olabilir”.

Hibe dağıtım sonuçları ve kurumların 2021 dönemi bütçeleri incelendiğinde, tüm üniversitelerin hibe miktarlarında olduğu gibi İstanbul Teknik Üniversitesine tahsis edilen hibe miktarında da geçmiş yıllara kıyasla önemli oranda azalma olduğu görülmektedir. İlan edilen bütçe, İTÜ olarak talep ettiğimiz bütçenin oldukça altında kalmıştır.

Kurumumuza tahsis edilen toplam bütçenin en etkin şekilde öğrencilerimize dağıtımı için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. İTÜ’ye tahsis edilen bütçe miktarının önceki yıllara göre azaltılmış olması ve Erasmus öğrenim hareketliliği hakkı kazanmış öğrenci sayısının geçtiğimiz yıllara göre daha fazla olması sebebiyle, öğrencilerimize tahsis edilen hibe miktarlarında değişikliğe gitme zorunluluğu doğmuştur. Bu itibarla 2021-2022 akademik yılında Erasmus öğrenim hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerimize (tek dönem veya iki dönem fark etmeksizin) toplamda 2,5 aylık hibe desteği sağlanabilecektir.

Türkiye Ulusal Ajansı ile yapılan görüşmelerde proje bütçesinin kurumumuz hesabına aktarılmasının yakın bir zamanda olamayacağı, 2022 yılı Şubat ayını bulabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, hareketliliğe başlayan öğrencilerimizin hibelerinin tamamının (2,5 aylık) ödenmesi ancak İTÜ’ye hibe aktarımı yapıldıktan sonra gerçekleştirilebilecektir.

Bu gecikme sebebiyle, özellikle Güz döneminde yurtdışında olacak öğrencilerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başka bir bütçeden – sonradan yerine koyulmak üzere– bir kaynak oluşturulmuştur. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından İTÜ’ye yapılacak hibe aktarımını beklemeden, hibe sözleşmesi işlemi tamamlanan öğrencilerimizin bir aylık hibeleri bu kaynaktan avans olarak hesaplarına transfer edilecektir.

"Biz sorumlu değiliz" açıklaması yapıldı 

"Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilmiş olan bütçenin artması ve olası hareketlilik iptalleri sonucunda bütçemizde yeterli miktar kalması durumunda, öğrencilerimize tahsis edilen hibe miktarı 2,5 aydan 5 aya kadar arttırılabilecektir. Her durumda, iki dönem hareketlilik gerçekleştirecek öğrencilerimizin hareketliliklerinin ikinci dönemi için hibe ödemesi yapılamayacaktır.

Bütçe aktarımı ve ödemelerle ilgili gecikmelerin İstanbul Teknik Üniversitesi özelinde olmadığını yeniden belirtiriz.

Yeni Erasmus+ Programına (2021-2027) katılım sürecine ilişkin resmi prosedürlerde yaşanabilecek gecikmelerden veya hibe tutarlarında daha sonra meydana gelebilecek değişikliklerden Avrupa Komisyonu, Türkiye Ulusal Ajansı ve İstanbul Teknik Üniversitesi sorumlu değildir.

Konuyla ilgili güncel duyurularımızı web sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz. Bilgilerinize önemle sunarız."

İTÜ Erasmus öğrencileri karara tepki gösterirken şu açıklamayı yaptı: 

"Bir yılı aşkın bir süredir tek dönem Erasmus hareketliliği yapacak öğrencilerin 4 ay, çift dönem Erasmus hareketliliği yapacak öğrencilerin ise 8 ay hibe desteği alacağı söylenmiştir. Gidecek öğrencilere alacakları hibenin 500 Euro olacağı söylenmiş ve karşı kurum da bu şekilde bilgilendirilmiştir. Fakat öğrencinin Erasmus hareketliliğini gerçekleştirebilmesi için bu hibe miktarında yapılacak değişikliklerden hiçbir hak talep edemeyeceğine dair imza alınmıştır. Birçoğumuzun yurt dışına gitmesine çok az bir süre kalmasına, pek çoğumuzun ise yurt dışına çoktan gitmiş olmasına rağmen İTÜ Erasmus Ofisi hibe miktarını tüm Erasmus öğrencileri için (4 ay veya 8 ay fark etmeksizin) 2.5 ay olacağını açıklanmış ve bu miktarın da taahhüt edilenin aksine aralık ayında değil, şubatta gönderileceği söylenmiştir.

Türk lirasının Euro karşısında günden güne değer kaybettiği bu koşullarda sadece 2.5 aylık bir hibe sunmak, pratikte öğrencilerin çok büyük bir kısmının gidememesi anlamına geliyor. Bu duruma çözüm olarak bunu karşılayabilecek küçük bir kesimin dışında, iptal etmek zorunda kalan öğrencilerin hibelerinin henüz daha hareketliliği başlamayan öğrencilere aktarılacağı söyleniyor.

Ders seçimlerinin çoktan başladığı ve birçok maddi masrafta bulunmamız dolayısıyla Erasmus programımızı iptal etme durumumuz da bulunmamakta. Hem İTÜ hem de Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ programına hak kazanan 766 öğrenci olarak mağdur edilmekteyiz.

Bizlere; yıllardır sunulduğu şekliyle, taahhüt edilen maddi güvencenin sağlanmasını ve tüm bu belirsizliklerin en kısa sürede netleştirilmesini talep ediyoruz."

Marmara Üniversitesi de benzer duyuruyu yayımladı 

İTÜ gibi Marmara Üniversitesi de benzer şekilde hibelerde yaşanan sorunu öğrencilere duyurdu: 

"Değerli Öğrencilerimiz,

2021 yılı dönemi Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) faaliyeti hibe dağıtım sonuçları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilmiştir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan açıklamada yer aldığı üzere “2021-2027 yeni Erasmus+ Programına katılım için Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasındaki uluslararası anlaşmaların imza süreci devam etmektedir. Bu itibarla ilan edilen hibe tutarları geçici nitelikte olup, resmi katılım sürecinin tamamlanmasını müteakip değişiklik gösterebilir”.

Hibe dağıtım sonuçları ve Üniversitelerin 2021 dönemi bütçeleri incelendiğinde tüm üniversitelerin hibe miktarlarında olduğu gibi Marmara Üniversitesine tahsis edilen hibe miktarında da geçmiş yıllara kıyasla önemli oranda daralma olduğu görülmektedir. Kabul edilen toplam bütçemiz, Üniversite olarak talep ettiğimiz bütçenin oldukça altında kalmıştır.

Bununla birlikte bilindiği üzere 2021 dönemiyle birlikte Erasmus Program kuralları gereği ülkelere göre öğrencilere ödenecek aylık hibe miktarlarında artış olmuştur. Yeni döneme ilişkin bu güncellemeler doğrultusunda kurumumuza tahsis edilen toplam bütçenin en etkin şekilde Marmara Üniversitesi öğrencilerine dağıtımı için gerekli süreçler titizlikle yürütülmektedir.

Bu kapsamda Marmara Üniversitesi 2021 sözleşme dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği hibe dağıtım sonuçları; kurum içi değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben web sayfamız üzerinden duyurulacaktır.

Bir diğer önemli husus; Türkiye Ulusal Ajansı ile yapılan görüşmelerde proje bütçesinin kurumumuz hesabına aktarılmasının yakın bir zamanda olamayacağı, en az iki ay sürebileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla Marmara Üniversitesi tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak hibe dağıtım sonuçlarına göre “hibeli” olarak hareketliliğe katılmaya hak kazanacak öğrencilerimizin de hibe ödeme işlemlerinin, ancak Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kurumumuza hibe aktarımı yapıldıktan ve öğrencilerimizle hibe sözleşmesi işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebileceğini önemle duyurmak isteriz. Özellikle Güz döneminde yurtdışında olacak öğrencilerimizin, maddi ve manevi olarak hazırlıklı olmalarını tavsiye ederiz.

Bütçe aktarımı ve ödemeler ile ilgili gecikmelerin Marmara Üniversitesi özelinde olmadığını belirtiriz.
Yeni Erasmus+ Programına (2021-2027) katılım sürecine ilişkin resmi prosedürlerde yaşanabilecek gecikmelerden veya hibe tutarlarında daha sonra meydana gelebilecek değişikliklerden Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajans Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi sorumlu tutulamaz.

Bilgilerinize önemle sunarız, konuyla ilgili güncel duyurularımızı web sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.

Başarılar dileriz,

Marmara Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Not: İlgili açıklamalar 2021 dönemi Erasmus hareketliliğine başvurmuş ve bu kapsamda seçilmiş öğrencilere yöneliktir. 2020 projesi kapsamında hareketlilikte bulunan öğrenciler için geçerli değildir. "

Üniversitenin açıklaması için tıklayın

Öğrencilerden tepki: Bizi böyle ortada bırakamazsınız

Twitter'da öğrenciler konuyla ilgili tepkilerini dile getirdiler. İTÜ öğrencisi @GleycanGen1 adlı kullanıcı, İTÜ'nün duyurusuna ilişkin, "Şaka gibi bir mail… Siz başarılı öğrencileri aylık 600€ hibe güvencesi vererek 1 yıllık uzun süre Erasmus’a yollayıp sonra bir gün aniden ya kusura bakmayın sadece 2.5 aylık gönderebiliyoruz onu da 2022’de gönderiyoruz diyemezsiniz. Bizi böyle ortada bırakamazsınız. Çoktan 12 aylık kira sözleşmemi yaptım ben. Nasıl karşılayacağım? Nasıl koskoca İTÜ sözünün arkasında duramıyor? O zaman neye, hangi bütçeye güvenip bu kadar öğrenciyi gönderiyorsunuz Erasmus’a?" şeklinde tepki gösterdi. 

 
 DW Türkçe geçtiğimiz yıl öğrencilerin sorunlarını duyurmuş; Erasmus'la ilgili şu bilgiye yer vermişti:
 
  • "Program dâhilindeki ülkeler hayat standartlarına göre iki gruba ayrılıyor ve hibe miktarları bu iki grupta farklılık gösteriyor. Son verilere göre, Türkiye'den Avrupa'ya giden öğrencilere İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya gibi Batı Avrupa ülkeleri için verilen miktar aylık 500 euro. Romanya, Polonya, Çekya gibi Doğu Avrupa ülkeleri için bu tutar 300 euro. Birinci grupta yer alan ülkelerdeki okulların eğitim kalitesi ve Erasmus sonrasında öğrencilerin yararlanabileceği burs ve yüksek lisans imkanlarını sağlama potansiyeli daha yüksek."