Gündem

Türkiye'de bir ilk; Adana Barosu'nun pilot uygulamasıyla kadın cinayetleri ve çocuk istismarına ilişkin gerçek veriler kayıt altına alınacak

Pilot uygulamanın tüm barolarda yaygınlaşması hedefleniyor

22 Şubat 2021 11:36

T24 Haber Merkezi

Adana Barosu ile Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Çalışmaları Grubu (TOCH) Türkiye'de bir ilke imza atarak kadın cinayetleri, kadına şiddet, çocuk istismarı dosyalarında veri tabanı oluşturuyor.

Adana Barosu, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) avukat atama sistemi üzerinden vaka dosyaları cinsiyet, çocuk, göçmen kategorilerine göre de kayıt altına alacak. Alınan kayıtlar Baro'nun hazırladığı yazılım üzerinden veri tabanında toplanacak. 

Veri tabanında şu bilgiler kayıt altına alınacak: 

Böylece kasten öldürme/kasten öldürmeye teşebbüs/kasten yaralama dosyalarında bugüne kadar tutulmayan; maktul/mağdur cinsiyet bilgisi tutulacak. Cinsiyet bilgisinin yanında, mağdurun faile yakınlık derecesine ve engelli durumuna ilişkin kayıtlar da yer alacak. 

CMK avukat atama sistemin üzerinden kişinin TC vatandaşı veya ülkeye gönüllü olarak yerleşen göçmen yahut ülkesinden kaçmak zorunda kalarak yerleşen mülteci/sığınmacı olup olmadığına ilişkin veriler de tutulacak. 

 

Kadınların meşru müdafaa hakkı kapsamında değerlendirilebilecek dosya taraması yapmaya elverişli kasten öldürme/kasten öldürmeye teşebbüs/kasten yaralama suçlarında sanık cinsiyet bilgisi de kayıt altına alınacak.

Atanan avukatlara suç tanımlarının kullanılması zorunluluğu getirilerek, suç tanımı CMK ve kolluk personelinin inisiyatifine bırakılmayacak.

Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı ile ilgili suç tanımlarında hatalı bilgiler tespit edilecek, düzeltilmiş hali kurumlara aydınlatma metni olarak gönderilecek.

Ayrıca cinsel saldırı/çocuğun cinsel istismarı suçlarında takipsizlik kararı verilen dosyalara bakan avukatlar şikâyet edilen ve açılmayan dosya sayısını da veri olarak kayda girecek.

Geliştirilen projenin amacı kadına yönelik aile içi şiddetin araştırılması ve önlenmesi, kadınların yaşadığı aile içi şiddetin yaygınlığı, şiddet biçimleri, neden ve sonuçları ile risk faktörlerinin anlaşılması.

Adana Barosu pilot proje olarak hayata geçirdikleri vere tabanı sistemiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada "erkek şiddetinin yükseldiği ve kısa bir süre önce de İstanbul Sözleşme’nin hedefe konulduğu böylesi bir dönemde  sözleşmenin 10 ve 11. Maddesinde öneminin altı çizildiği üzere Sözleşme kapsamında kalan her türlü şiddet olayıyla ilgili istatiksel verinin tutulabilmesi amaçlanmaktadır" dedi. 

Veri kaydının ve istatistiki bilginin tutulabilmesi ve bunun kamuoyuyla paylaşılabilmesi için Adana Barosu CMK avukat atama sisteminde değişiklik yaptı. 

Adana Barosu'nun pilot projesiyle Türkiye'de çocuk istismarı/cinsel saldırı/kadın cinayeti/kadına şiddet vakalarında veriler toplumsal cinsiyet odaklı toplanarak daha gerçek istatistiklere ulaşılabilecek. 

Projenin tüm barolara yayılması için Adana Barosu diğer barolarla da görüşmeler yürütecek.