Ekonomi

Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü yüzde 18.2 büyüdü

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2017 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ne göre, sektör, lira bazında bir önceki yıla göre yüzde 18

22 Mayıs 2018 15:29

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2017 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ne göre, sektör, lira bazında bir önceki yıla göre yüzde 18.2 büyümeyle 116.9 milyar lira oldu. İstihdamını 128 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da 1.3 milyar dolarına ulaştı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın  açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve  proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu çalışma hakkında açıklamalarda bulundu.  
Toplantıya görüntülü telekonferans yöntemi ile katılıp açılış konuşmasını yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, bilgi ve iletişim  teknolojileri (BİT) sektörünün diğer sektörlerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu alanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir ülke olması için çaba sarf edildiğini söyledi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, \"Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri\" çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini belirtti ve şöyle devam etti:
“Bilişim sektörü için belirlenen 2023 hedefine ulaşmak için, 2017’de kaydedilen büyümenin yaklaşık iki katı hızda bir yıllık ortalama büyüme hızını yakalamalıyız.
“Türkiye geçtiğimiz beş yılda “Dijital ekonomiye dönüşüm” konusunda önemli adımlar attı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörleri  (BİTS) altyapısını geliştirdi ve şirketler kesiminde BİT kullanımında belli bir mesafe alındı.
“Türkiye’de BİTS’in toplam özel sektör katma değeri, istihdamı ve yatırımları içerisindeki payı OECD ülkelerinin oldukça altında seyretmeye devam ediyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artarken, üretim kapasitemiz düşük kalıyor.
“Bu durumda ancak gerekli önlemlerin alınması ve çalışmaların yapılması ile yaklaşık yüzde 25’lik bir büyüme başarıldığı takdirde, BİT sektörü yaklaşık üç yıl gibi bir zaman zarfında kendini katlayacaktır.
“Dijital ekonomi stratejilerini ve politikalarını yönlendiren bir yönetişim modeli ve yapılanması zorunludur. Bu yapı sadece bir topluluğu değil, tüm toplumu; sadece bir sektörü değil tüm sektörleri; sadece bir kamu kurumunu değil tüm kamu kurumlarını kapsayıcı ve denetleyici sorumlulukta olmalıdır.
“Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığımızın sanayimizin katma değerini ve yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırmak üzere başlattığı, “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı”nı ve Bilişimi sektörünü stratejik sektörlere dahil etmesini çok değerli buluyoruz.”
Yedincisi tamamlanan Bilgi Merkezi projesinin bu sene de bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu, “Sektörde geçen sene hem lira hem de dolar bazında beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleşti, ancak diğer ülkelerle de karşılaştırdığımızda özellikle hizmet sektörünün henüz arzu ettiğimiz kadar gelişemediğini görüyoruz” dedi.
TÜBİSAD adına açıklama yapan Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu\'nun  verdiği bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 2017 yılında büyüklükleri şu şekilde sıralandı:
Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde  18.2’lik büyüme ile 2017 yılında 116.9 milyar liralık hacme ulaştı. Sektörün 2012 yılından bu yana büyümesi yıllık ortalama yüzde 15 olarak gerçekleşti ve bu süre boyunca sektör iki katı boyuta ulaştı.
Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan  bilgi teknolojileri lira bazında yüzde 18.9’luk büyüme ile  41.3 milyar liraya,  İletişim Teknolojileri ise yüzde 17.8\'lik büyüme ile 75.6  milyar liraya ulaştı.”
2017 yılında 41.3 milyar liralık büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklük  şöyle oldu:
Bilgi Teknolojileri donanım: 16 milyar lira
Bilgi Teknolojileri yazılım: 18.8 milyar lira
Bilgi Teknolojileri hizmet: 6.4 milyar lira
Bilgi Teknolojileri kategorisinde, bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yüzde 29.1 ile hizmet kategorisinde gerçekleşti. Hizmet sektöründeki büyümeyi yüzde 20.5 ile yazılım, yüzde 13.8 ile donanım sektörleri takip etti.
İletişim Teknolojileri sektörü 2017 yılında 75.6 milyar lira büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı  ise şöyle oldu:
İletişim Teknolojileri donanım:  24.5 milyar lira
İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme:  51.1 milyar lira
Sektörün, toplam ihracat rakamı ise ABD doları bazında bir önceki yıla  göre yüzde 10.6 artışla 1.3 milyar dolara  ulaştı. Toplam ihracatın 898 milyon dolarlık kısmı yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla oranla dolar bazında yüzde 13 büyüdü. Özellikle kurdaki artış ve ihracat odaklı politikaların da desteği ile sektörün ihracatı son üç yılda dolar bazında iki katına çıktı.
Rapora göre, en fazla ihracat yüzde 63 ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.
2017 yılında sektörün toplam istİhdamı 128 bin kişiye çıktı. Toplam istihdamda (karşılaştırılabilir büyüme olarak) yüzde 5.0’lık bir artış kaydedildi.
 Sektörün toplam istihdamının yüzde 69\'u Bilgi Teknolojileri kategorisinde bulunuyor.
Teknokentlerde büyüme sürdü, 2017 yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir önceki yıla göre yüzde 36.6 oranında artarak 15.8 milyar liraya ulaştı. Bu verilerile teknokentlerde toplam sektör hacminin yüzde 14’ü oluşturuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir