Sağlık

Türk Tabipleri Birliği: Türkiye'de son on yılda AIDS vakalarında yüzde 465 artış oldu

01 Aralık 2020 15:34

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile TTB Halk Sağlığı Kolu, 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye’de son on yılda HIV vakalarında yüzde 465 artış kaydedildiğini, 2019 yılında 26 bin 164 hastaya tanı konulduğunu, 2020 yılında 4 bin vaka beklendiğini açıkladı. Açıklamada, 1 Aralık Dünya AIDS Günü'ne Covid-19 pandemisinin gölgesinde girildiği belirtildi.

Açıklamada "HIV/AIDS'de diyabet, KOAH ya da koroner kalp hastalığı gibi kronik bir hastalıktır. Kronik hastalıkların Covid-19 seyrini ağırlaştıran faktörlerden olduğu bilinmektedir" denilerek, iki salgının bir araya gelmesiyle sindemi oluştuğu belirtildi. ülkemizde 2019 yıl sonu rakamlarına göre 26 bin 164 HIV tanısı alan hasta olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'de yüzde 465 arttı

Bu yıl eklenen yeni hasta sayısının 4 bin civarında olması beklendiğine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya genelinde düşme trendi gözlenmesine rağmen Türkiye, yeni vakaların ‘en hızlı arttığı' ülkelerden biri oldu. Türkiye'de son on yılda HIV vakalarında yüzde 465 artış kaydedildi. Üstelik yeni tanı alanların yüzde 49'u, 25-49 yaş aralığındaki genç insanlardır. Bu veriler, bize HIV enfeksiyonunun yakın gelecekte de önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam edeceğini gösteriyor."

Bakanlığa sorular yöneltildi

Sağlık Bakanlığına “Bu yıl HIV enfeksiyonuna yönelik tanı alınmasında, HIV/AIDS hastalarının takip ve tedavilerinin sürdürülmesinde bir aksaklık yaşandı mı? Aksaklık yaşanmışsa, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için neler yapıldı? Covid-19 salgınında HIV ile yaşayanları damgalanmaktan koruyacak ne gibi düzenlemeler planlandı? Covid-19 salgınında HIV ile yaşayanların psikolojik açıdan desteklenmesi, temel ihtiyaçlarının karşılanması konularında ne gibi düzenlemeler yapıldı” sorularını yönelten TTB, HIV/AIDS hastalığının Kovid-19 hastalığı gibi sindemik bir hastalık olduğunu hatırlattı.

"HIV ile Covid-19 'sindemi'dir"

HIV için yapılan sindemi tanımının Kovid-19 salgını için de geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, "Sindemi; yoksulluğu ve eşitsizliği içeren, birden fazla salgının bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan, sinerjik etkinin toplumlar üzerinde oluşturduğu artmış hastalık yükü anlamına geliyor. Bu tanıma göre HIV/AIDS ve Covid-19 birlikteliği, sindemiye uygun düşen bir örnektir. Böylesi dönemlerde; tek bir hastalığa odaklanmak ve tüm kaynakları o hastalığın kontrolü için kullanmak, diğer hastalıkların ihmal edilmesine yol açmaktadır. Bu ihmalin bedeli de ağır olmaktadır. Yoksulluğa ve eşitsizliklere çözüm bulunmasıyla HIV salgını sona erdirilebilir. Covid-19 hastalığının tedavisi de budur” denildi.