Ekonomi

Türk-İş torba yasaya karşı 81 ilde sokağa çıkacak

27 Ekim 2020 16:11

Türk-İş, 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere belirli süreli sözleşme öngören düzenlemeye karşı 81 ilde sokağa çıkacak.

Düzenlemeye göre 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışmasının önü açılacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen istihdam paketinin yasalaşması halinde milyonlarca çalışanın 25-30 yıllık kıdem tazminatını bir günde kaybedebileceği belirtiliyor. Öte yandan düzenlemenin 25 yaş altı gençlerde de esnek ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracağı tahmin ediliyor.

Sözcü’nün haberine göre, tartışmalara neden olan torba yasa teklifiyle ilgili Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), torba yasa teklifine karşı 81 ilde sokağa çıkma kararı aldı.

'İşsizlik Sigortası Fonu, işveren teşvik fonuna dönüştürülmüştür'

Türk-İş Ankara Bölge Temsilcisi Nihat Zengin, “25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere istihdam kolaylığı sağlayacağı iddia edilen düzenleme aslında belli süreli iş sözleşmesinin yaygınlaştırılmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencesinin ve çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikalı yaşamın altüst olmasına neden olacaktır. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor” dedi.

Zengin şöyle devam etti: “İstihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan uzun vadede güvencesizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere istihdam kolaylığı sağlayacağı iddia edilen düzenleme aslında belli süreli iş sözleşmesinin yaygınlaştırılmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencesinin ve çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikalı yaşamın altüst olmasına neden olacaktır. Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza büyük kötülük yapmış oluruz. İşverenlerin isteklerini bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz bunu yaşayarak öğrendik.Bu gidişe dur dememiz gerekiyor. İşsizlik Sigortası Fonu, işveren teşvik fonuna dönüştürülmüştür. Meclis'ten geçen istihdam paketi, işverenlere teşvik, muafiyet ve af getirmektedir. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır.”

Rüzgar eken fırtına biçer

Zengin, bu düzenlemeyle mücadele edeceklerini belirterek, şunları söyledi: Hükümetin uygulaması gereken öncelikli politika kayıt dışı çalışmayı önlemektir. Ülke ekonomisi ve işçiler kayıt dışı çalışmalardan dolayı ağır bedeller ödemektedirler. Kayıt dışı istihdam ile ülke çok büyük bir gelir kaybına uğramaktadır. Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz. İstihdamı arttıracağız deyip işçiler güvencesizliğe ve sendikasızlığa mahkum edilemez. İşçiler zorla ücretsiz izne çıkartılarak günlük 39 lirayla yaşamak zorunda bırakılamaz. Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz. İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlik ile mücadele edilemez.TBMM'deki söz konusu düzenleme işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme düzenlemesidir. Bugün rüzgar eken yarın fırtına biçecektir. İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir, mücadeledir.”