Yaşam

Türk genci cinsellikte sınıfta kaldı

Gençlerimizden her 3 kadından biri cinsel organlarının adlarını bilmezken, erkeklerin yarısı da gebelik bilgilerinden habersiz.

20 Mart 2009 02:00

Her 3 kadından biri cinsel organlarının adlarını bilmezken, erkeklerin yarısı da gebeliğin hangi dönemde olacağından habersiz. Her üç gençten biri bebeğin anne karnında nerede büyüdüğünü bilmiyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ile Nüfusbilim Derneği’nin, Türkiye genelinde köy ve kentlerdeki 3 bin 500 hanede yaşayan 15-24 yaş grubundaki gençler üzerinde gerçekleştirdiği "Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularındaki bilgi, tutum ve davranışlarını ölçmek üzere tasarlanan araştırma gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda ciddi bir bilgi eksikliği içinde olduklarını ortaya çıkardı.

Okullarda cinsel eğitimin faydası var mı?


Araştırmaya göre, her 3 kadından biri cinsel organlarının adlarını bilmezken, erkeklerin yarısı da gebeliğin hangi dönemde olacağından habersiz. Her üç gençten biri bebeğin anne karnında nerede büyüdüğünü bilmiyor. Gençlerin sadece yüzde 10’u HIV/AIDS konusunda doğru bilgiye sahipken yarısı da HIV taşıyıcısı olduğunu düşündüğü birisinin elini sıkmanın kendisine zarar vereceğine inanıyor.

Türkiye'de 15-24 yaş arası gençliğe ilişkin sonuçları ulusal düzeyde temsil eden ilk çalışma niteliği taşıyan araştırmada öne çıkan belli başlı sonuçlar şöyle:

* 15-24 yaş gençler arasında resmi nikahı olmadan dini nikahla yaşayanların oranı yüzde 12
* 10 gençten sadece dördü bebeğin geliştiği organı (rahim) doğru olarak biliyor.
* Her dört kadından biri, kadın üreme organlarının isimlerini bilmediklerini ifade ediyor.
* Gebelik oluşma zamanına dair bilgisi olduğunu belirten her dört gençten sadece biri doğru bilgiye sahip.
* Her dört gençten biri tek bir cinsel ilişki ile gebelik oluşmayacağını düşünüyor.
* 15-24 yaş arası her on gençten yalnızca biri HIV/AIDS konusunda doğru bilgiye sahip.
* HIV/AIDS’i duyan gençlerin yaklaşık üçte ikisi, HIV/AIDS ile yaşayan bir kişi ile aynı odada bulunmaktan rahatsız olacaklarını belirtiyor.
* Yaklaşık her on gençten dokuzu, bir ailenin sahip olacağı çocuk sayısına çiftlerin kendilerinin karar vermeleri gerektiğini belirtiyor.
* Gençlerin ideal olarak gördükleri ilk anne olma yaşı ortalama olarak 24,2 ilk baba olma yaşı ise 26,2
* Gençlerin sahip olmak istedikleri çocuk sayısı ortalama 2.4
* Her dört gençten üçü cinselliklerini nasıl yaşayacaklarına “kendilerinin karar vermeleri gerektiğini" belirtiyor.
* Gençlerin yüzde 43’ü evlilik öncesi cinsel ilişki deneyimi yaşayan bir arkadaşı olduğunu belirtirken, bu oran kadınlarda yüzde 35 iken erkeklerde yüzde 51.

ETİKETLER

eğitim