Eğitim

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı: "Andımız" için Anayasa Mahkemesi'ne gidebiliriz

14 Mart 2021 12:10

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Talip Geylan, Andımız'ın kaldırılması ile ilgili yaptığı açıklamada geri adım atmayacaklarını ve karar ulaştıktan sonra Anayasa Mahkemesine gideceklerini bildirdi.

“Öğrenci Andı ile ilgili hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” diyen Başkan Geylan davayla ilgili süreci şöyle anlattı:

"Türk Eğitim-Sen'in başlatmış olduğu yargı süreci üzerine Danıştay 8. Dairesi 2018/2319 sayılı kararıyla, MEB'in, okullarımızda öğrencilerimize her sabah törenle Öğrenci Andı'nın okutulması uygulamasını yürürlükten kaldıran İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliği iptal etmişti. Bu iptal kararının çok önemli olduğunu, böyle bir milli metnin okullarda yeniden okutulacak olmasının eğitim camiasını memnun edeceğini söylemiştik.

Ancak iptal kararının ardından davanın diğer tarafı olan MEB, iptal istemiyle İDDK'ya temyize gitmişti. İdari Dava Daireleri Kurulunun, Öğrenci Andıyla ilgili daha önce verdiği olumlu kararların gerekçelerini de göz önünde bulundurarak, Danıştay 8. Dairesinin hukuki kararını onamasını beklerken; henüz davanın sahibi olarak sendikamıza bir bildirim gelmemiş olmasına rağmen, İDDK'nın, 8. Daire'nin kararını bozduğu haberleri basına yansıdı.

Sendikamıza tebliğ yapıldığı ve gerekçeli karar elimize ulaştığında kapsamlı değerlendirmemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi için girişimde bulunup, aksi bir durumda ise Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz.

"Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız"

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Ancak, basına yansıyan iptal haberi doğru ise şu hususun bilinmesini istiyoruz:

1-Türk Eğitim-Sen, Danıştay 8. Dairenin verdiği ve hukuki geçerliliği olan kararın korunması amacıyla öncelikle Danıştay nezdinde karar düzeltilmesi için girişimde bulunacak, aksi bir durumda ise Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak hukuki süreci sonuna kadar sürdürecektir.

2-Ayrıca şundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye sevdalısı öğretmenler, Öğrenci Andı'nın ihtiva ettiği anlayış ve değerlerin, geleceğimizin mimarı öğrencilerimize kazandırılmasının teminatıdır.”