Yaşam

Türk araştırmacılar için fırsat

Dünyanın en büyük sivil araştırma programı AB 7. Çerçeve Programı, toplam bütçesi 1.5 milyar Euro’luk 13 yeni Ar-Ge başlığı ile Türk araştırmacı

12 Eylül 2008 03:00

AB 7.ÇP kapsamında 3 Eylülde açılan 13 yeni Çağrı kapsamında bulunan alanlar gıda, tarım, balıkçılık ve biyoteknoloji, sağlık, uzay, güvenlik, nano bilimler, nano teknolojiler, malzemeler ve yeni üretim Teknolojileri, sosyo-ekonomik ve beşeri bilimler, enerji, çevre, KOBİ'ler Yararına Araştırma, bilgi bölgeleri, toplumda bilim, uluslararası işbirliği etkinlikleri olarak sıralanıyor.

TÜBİTAK’ın, AB ÇP Ulusal Koordinasyon Ofisi'nin çağrılara hazırlık çalışmalarını 3 aydır sürdürdüğünü belirten yetkililer, Türk araştırma ve iş dünyasının 7.ÇP'den en etkin şekilde faydalanması için bilgilendirme, eğitim ve iş birliği faaliyetleri düzenliyor. Tüm çalışmalar ''www.fp7.org.tr '' adresinden takip edilebiliyor.

Bu arada AB 7.ÇP'de geçen yıl 134 Türk kuruluşu başarılı projelerde yer aldı. 7.ÇP'nin ilk yılında 6.ÇP'nin ilk yılındaki rakamlara göre desteklenen Türk ortak sayısı da yüzde 62 oranında arttı. Bu sonuçla Türkiye, programın ilk yılında 20 milyon avronun üzerinde fon elde etti.

3 Eylülde başlayan çağrıların bazı başlıkları ise şöyle: Tarımda sulama sularının tasarrufu; arı sağlığı ve arı ölümlerinin nedenleri; kene ile bulaşan hastalıklara yönelik aşı geliştirme; bitkilerden biyoyakıt elde etme: denizlerin ve okyanuslardan elde edilen biyolojik kaynaklardan ilaç, gıda, yakıt vb. üretilmesi; yoksulluğa bağlı hastalıklar (Tüberküloz, sıtma, HIV/AIDS); madde bağımlılığı; obezite ve şeker hastalığı ilişkisi; terörle mücadele; uzay teknolojileri; jeotermal enerjisi; enerji kaynaklarına ulaşımda rekabet; mevcut ve yeni inşa edilecek kömür santrallerinde temiz kömür teknolojilerinin verimliliğin arttırılması; bilimsel araştırmalarda kadının rolünün geliştirilmesi…