Ekonomi

TÜİK: Suç duyurusunun amacı Enflasyon Araştırma Grubu'nun çalışmalarını durdurmak değil; veri yöntemini kamuoyuyla paylaşmalılar

10 Mayıs 2021 12:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu ile ilgili yaptığı suç duyurusuyla konusunda bir açıklama yayımladı. Açklamada, Enflasyon Araştırma Grubu’na yönelik suç duyurusunun araştırma sonuçlarıyla ilgili olmadığı belirtildi.

TÜİK'in açıklamasında “Suç duyurusunun içeriği; ilgili grubun bültenleriyle birlikte gerekli açıklayıcı bilgileri yayınlamamalarıyla sınırlıdır, yayınlanan çalışmanın sonuçları ile ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili çalışmayı engellemeye veya durdurmaya yönelik değildir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Türkiye İstatistik Kanunu’nun 6. maddesine atıf yapıldı. İlgili maddeyle ilgili TÜİK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 6. Maddesinin 1. Fıkrası ‘Resmî istatistikler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Programda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilir, dağıtılır ve yayımlanır. Kurum ve kuruluşların, görev alanları ile ilgili resmî istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görev ve yetkisi Programda açıkça belirtilir.’ hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin 3. Fıkrası ise ‘İstatistikî sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, araştırmalarının sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna açıklamaları hâlinde, araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler.’ hükmünü içermektedir.

Kanunun bu maddesi, ‘Resmi İstatistik’ kapsamında olsun ya da olmasın, gerçek veya tüzel kişiler tarafından üretilerek yayınlanan her tür istatistiksel veri için geçerlidir. Çeşitli araştırmalar neticesinde üretilerek yayınlanan istatistiklerin, veri kalitesi açısından değerlendirilmesi kullanıcıların takdirinde olmakla birlikte, verinin hangi yöntemle üretildiğine dair temel bilgilerin açık ve net bir biçimde kamuoyu ile paylaşılması kanuni yükümlülüktür.”