Gündem
Deutsche Welle

TÜİK: Gençlerin yarısından fazlası mutlu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de gençlerin yüzde 52,7'si kendini mutlu hissediyor. Gençlerin yüzde 47,8'iyse "elde ettiği kazançtan memnun."

17 Mayıs 2024 11:09

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de gençlerin yüzde 52,7'si kendini mutlu hissediyor. Gençlerin yüzde 47,8'iyse "elde ettiği kazançtan memnun."Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı "İstatistiklerle Gençlik" verilerine göre, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişiyken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,1'ini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'siniyse kadınlar oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14'e, 2040'ta yüzde 13,4'e, 2060'da yüzde 11,8'e, 2080'de ise yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü. TÜİK'in açıkladığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2023 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 52,7'yken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 33,6, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 13,7 oldu. 2022 yılındaki Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçları, 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranının yüzde 49,7, kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranının yüzde 34,5, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranının ise yüzde 15,9 olduğunu ortaya koymuştu. TÜİK: Gençlerin 47,8'i gelirinden memnun 2023 yılında, gençlerin yüzde 75,2'si çalıştığı işten, yüzde 47,8'iyse elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75,6, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 48,6 olurken genç kadınlarda bu oranlar yüzde 74,4 ve yüzde 46,1 olarak gerçekleşti. 2022'de gençlerin yüzde 82,4'ü çalıştığı işten, yüzde 52,9'u ise elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtmişti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 82,5, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 55,4 olurken genç kadınlarda bu oranlar yüzde 82,2 ve yüzde 48,2 olarak gerçekleşmişti. Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2023 yılında yüzde 96,4'ünün hiç evlenmemiş, yüzde 3,5'inin evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 86,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 12,7'sinin evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü. TÜİK verilerine göre, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2022 yılında yüzde 24,2 iken 2023'te yüzde 22,5 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2022 yılında yüzde 16,4 iken 2023'te yüzde 15,6, genç kadınlarda ise bu oran 2022'de yüzde 32,3 iken 2023'te yüzde 29,8 oldu. Meyve-sebze tüketme sıklığı düşüyor TÜİK'in bugün açıkladığı Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, 2019 yılında gençlerde günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketme sıklığı yüzde 40,3 iken bu oran 2022'de yüzde 28,4'e düştü. Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketme sıklığı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2019 yılında yüzde 37,9 iken bu oran 2022'de yüzde 27, genç kadınlarda ise 2019'da yüzde 42,7 iken 2022'de yüzde 29,9 oldu. Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerde günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı yüzde 49,1'ken bu oran 2022'de yüzde 35,1'e düştü. Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2019 yılında yüzde 44,7'yken bu oran 2022'de yüzde 33,5, genç kadınlarda 2019'da yüzde 53,7'yken 2022'de yüzde 36,7 oldu. 2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,1 ile Şırnak ve Siirt, yüzde 20,2 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 12,1 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 12,2 ile Muğla ve yüzde 12,4 ile Ordu izledi. DW/CÖ,EC DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle