Politika

TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de

23 Mayıs 2024 17:41

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TSK personeline ilişkin kanun teklifinin, Milli Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaş erlerin başta görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların neler olduğunun kanunla düzenlenmesini içerdiğini bildirdi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te yaptığı açıklamada, 60 maddeden oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu aktardı. 

Milli Savunma Bakanlığı ve bünyesinde bulunan güvenlik birimlerinin devlet geleneğini, disiplinini ve en ufak bir aksamaya bile yer vermeyecek, her detayı düşünülmüş kurallar bütününü temsil ettiğini söyleyen Güler, şunları kaydetti:

"Bu kurumlarımız kökleriyle ulu bir çınar gibi toprağa sağlam basan ama aynı zamanda değişen zaman ve ortamla birlikte oluşan yeni durumlara ve ihtiyaçlara göre kendini sürekli yenilemek suretiyle filizlenen bir fidan gibi dinamik ve canlıdır. Yaşadığımız coğrafya, ülkeleri de karşı karşıya getiren küresel gerilimler bu göz bebeği kurumuzun, Milli Savunma Bakanlığı'nın detay gibi gözükse de ihtiyacı olan her bir düzenlemeyi hayati kılmaktadır."

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu konuların yasal zeminini oluşturuyor"

Bu kanun teklifinin her bir maddesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi iç işleyişinde son derece önemli olan düzenlemelerle Tür Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu konuların yasal zeminini oluşturduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:

"Teklif, Milli Savunma Bakanlığı'nın kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaş erlerin başta görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların neler olduğunun kanunla düzenlenmesini içermektedir. Ayrıca askeri kaynaktan müfettiş alımına ilişkin usul ve esaslar ile adaylarda aranacak niteliklerin kanunla belirlenmesi hedeflenmektedir. Harita Genel Müdürlüğü mal ve hizmet sunum bedellerinin ilgili tertibe özel ödenek kaydedilmesi sağlanarak kurum ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edilebilmesi ile Milli Savunma Bakanlığınca elde edilen diğer özel gelirlerin de Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılabilmesine yönelik de düzenlemeler içermektedir. Uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda anılan cezaların mahkemelerce denetlenebilmesinin yolu açılmaktadır. Riskli ve güç şartlarda görev yapan Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere ödenen aylıklarla ilgili yeni düzenlemeler getirilmektedir."

Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanunun Anaya Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle oluşan boşluğun yeniden düzenlemeyle beraber doldurulmasının hedeflendiğini anlatan Güler, "Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması; seferberlik tatbikatı ile ferdi seferberlik eğitimlerine katılan ve herhangi bir ödeme alamayan işçi, işsiz, işveren, kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest meslek mensubu yedek personele ödeme yapılabilmesi hususları da bu kanun teklifimizde yer almaktadır" ifadelerini kullandı. 

Teklif, AYM kararlarına ilişkin de düzenlemeyi içeriyor 

AKP Grup Başkanı Güler, teklif ile Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararları kapsamında maddelerin yeniden düzenlenmesi ve bundan sonra da herhangi bir iptal kararıyla karşılaşılmaması için de düzenleme yapıldığını belirtti.

Güler, "Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ve yaş şartı nedeniyle emekli aylığı bağlanamayan personele emekli aylığı bağlanması da yeniden düzenlendi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikler kapsamında uyum düzenlemeleri de teklifimizde yer almaktadır" dedi.

Güler, teklifin gelecek hafta Milli Savunma Komisyonuna daha sonra da Genel Kurul'da görüşüleceğini açıkladı.

Emekli askerler basına konuşmadan önce ilgili komutanlığa bilgi verecek 

Teklifte emekli komutanların televizyon kanallarında yorum yapmasına ilişkin bir düzenleme olup olmadığına yönelik bir soruya Güler, "Teklifimizde var. TSK'da kendi iç işleyişi ve hiyerarşik disiplin içinde bu tür programlar öncesinde ilgili komutanlığa bilgi verilmesi hususunda bir düzenleme yer alıyor. Bilgi verilmesi hususu burada düzenleniyor. İzin ve diğer yaptırımlarla ilgili herhangi bir düzenleme yok" yanıtını verdi.

Emekli bir komutanın bilgi vermesi üzerine ilgili komutanlıktan olumsuz yanıt alması durumunda ne olacağının sorulması üzerine Güler, "Bunun ikincil düzenlemeleri olacak. Bilgi amaçlı olduğu için nihai evrede izin müessesi yok" dedi.

Bilginin de içeriğini doğru, gerçekçi olması ve kurumların herhangi bir şekilde farklı algılanmasına sebebiyet verecek şekilde olmaması gerektiğini vurgulayan Güler, mahremiyeti olan, stratejik özellikli çalışmaların paylaşılması veya olmayan bilgilerin varmış gibi gösterilmesi gibi durumlar konusunda dikkatli olunması gerektiği hususunun emekli komutanlara hatırlatılacağını belirtti.

25 yıl içinde TSK personelini hizmet yılını doldurup emekli olmasına ilişkin bir düzenleme olmadığını açıklayan Güler, yaş durumuna ve kadro durumuna göre emeklilik planlaması yapıldığını dile getirdi.

Görevde başarısız olma halinde sözleşme feshi 

Teklifte Milli Savunma Bakanlığı'nda görevlilerin başarısız olması üzerine sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların düzenleneceği hatırlatılarak bu yaptırımların neler olacağının sorulması üzerine Güler, "Belli bir süre belli harcamalar var; süreç açısından mesleğe kabulle beraber kendisinin eğitim programlarındaki masrafları var. Belli bir noktada tazminat gerektirebiliyor. Harcanacak miktara göre her biri için ayrı ayrı değerlendiriliyor" yanıtını verdi.

Askeri öğrenciler için de öyle olduğunu kaydeden Güler, devletin hem eğitim hem kurs programlarında harcadığı tazminat rakamlarının olduğunu, bunların süresinden önce gerek disiplin neticesinde gerekse kendi isteğiyle ayrılması durumunda bir tazminat yükümlülüğü olduğunu söyledi.