Gündem

TSK İç Hizmetler Kanunu'nun 35. maddesi değiştiriliyor

Darbelere yasal dayanak sağladığı öne sürülen TSK İç Hizmetler Kanununun 35. maddesi değiştiriliyor

27 Haziran 2013 14:18

Hükümet, Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini değiştirmek amacıyla kanun tasarısı hazırladı. Tasarının bugün TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Hükümet, Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini değiştirmek amacıyla kanun tasarısı hazırladı. Tasarının bugün TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın getirdiği değişiklikler şöyle:

ESKİ HALİ:
Askerlik: Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mükellefiyet özel kanunlarla vaz'olunur.

YENİ HALİ
Askerlik: Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir.

ESKİ HALİ:
Silahlı Kuvvetlerin vazifesi: Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.

YENİ HALİ :
Silahlı Kuvvetlerin vazifesi: Yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır.”

ESKİ HALİ:
Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır.

YENİ HALİ:
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz.

 

'Meclis’e bugün bir tasarı olarak sunulacak'

 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 35. maddenin değiştirilmesine ilişkin çalışmalarda son noktaya gelindiğini belirterek "Meclis’e bugün bir tasarı olarak sunulacak. 35. madde kaldırılması söz konusu değildir, değişiklik öngörülüyor. Ayrıntılar tasarı sunulduktan sonra ortaya çıkacaktır" dedi.

Askeri darbelere dayanak olduğu ileri sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır" deniliyor.