Sosyal Güvenlik

Torunlar İnşaat’taki iş cinayetinde kamu görevlileri yargılanacak

İnşaattaki asansörün düşmesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetmişti

18 Ekim 2016 19:45

Mahmut Kuruçay

Mecidiyeköy'de asansörün 32. kattan düşmesi sonucu 10 işçinin hayatını kaybettiği Torunlar Center inşaatı ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) görevli kamu görevlileri yargılanacak.

Torunlar Center'ın Mecidiyeköy'deki inşaatında 6 Eylül 2014'te 32. kattan asansör düşmüştü. Faciada 10 işçi hayatını kaybetmişti. Konu ile ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan dava halen sürüyor. Faciayla ilgili olarak TOKİ yetkililerininde yargılanmasına karar verildi.

TOKİ görevini yerine getirmemiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Başbakanlık Teftiş Kurulunun hazırladığı rapora yer verildi. İddianamede,"iş kazasının yaşandığı 06.09.2014 tarihi itibarı ile tapu kayıtlarına göre arsa sahibinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olması nedeniyle hukuki sorumluluk doğurduğu, tüm arsa bedelinin o tarihe kadar tahsil edilmiş olmasına rağmen tapu devir işlemleri için 31.12.2014 tarihine kadar anlam verilemeyecek şekilde süre verildiği" ifadesi yer aldı. Ayrıca, "Ayrıca sözleşmenin 'Kazalar' başlıklı 15. maddesinde ise, yüklenicinin 1475 sayılı yasanın 74 ve 76. maddelerine göre hazırlanan 'Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzükleri' hükümleri ile ek ve değişikliklerini yerine getirmekle yükümlü olduğu ve yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya sorumlu olacağının hüküm altına alınması nedeniyle, işverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla 1. derecede sorumlu olduğu, iş kazasının yaşandığı 06.09.2014 tarihinden sonra ve 26.11.2014 tarihinde gerçekleşen tapu devir işleminin gecikmesi ile sözkonusu iş kazası arasında cezai anlamda somut bir ilişki ve illiyet bağı bulunmadığı ancak idarenin hukuki sorumluluğunun devam ettiği" tespitine yer verildi.

Görevi kötüye kullanmaktan yargılanacaklar

TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Aliseydi Karaoğlu, TOKİ 4 No' lu Uygulama Dairesi Başkanı Niyazi Özdemir, TOKİ görevlileri Ömer Caniklioğlu, Temel Emrah Bıyıklıoğlu, Zuhal Dalkılıç ve M. Rıfat Çağal'ın, "kamu zararına neden olarak görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yargılanacak. Davanın ilk duruşması 1 Mart'ta İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.