Politika

'Torba' kanun tasarısı budandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 'torba' Kanun Tasarısının Kamu İhale Kanununda değişiklik içeren 14 maddesi, AKP’nin önergesiyle metinden çıkarıldı

10 Ocak 2014 19:47

Muzaffer Gençdoğan / Ankara
 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden ve “Torba Tasarı” olarak isimlendirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın madde sayısı düşürüldü.
Tasarının, Kamu İhale Kanununda değişiklikler içeren 14 maddesi, muhalefetin sert tepkisine neden olunca, AKP’li üyelerin verdiği önerge ile metinden çıkarıldı. Tasarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı ilgilendiren maddeleri, görüşmeler sonunda bazı değişikliklerle kabul edildi. Söz konusu maddelerin büyük bölümü, engellilerin sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunların aşılmasını amaçlıyor. 
 

'Cemaat vakfı' tartışması

 
Görüşmeler sırasında Tasarının “vakıflarla ilgili” maddeleri, muhalefetin tepkisiyle karşılaştı. CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, tasarının, Sosyal Yardımlaşma Vakfı fonuyla yurt yapımına ilişkin maddesinde “vakıf” kelimesinin hangi vakfı kastettiğinin açıkça anlaşılmadığını öne sürdü. Çetin, söz konusu kelimenin genel anlamda kullanıldığını savunarak, bunun aslında “iktidar ile cemaat arasındaki kavganın yansıması” olduğunu iddia etti. Çetin, “Neden son aylarda meydana gelen gelişmelerden sonra, özellikle dershanelerle ilgili konu gündeme geldikten sonra böyle bir düzenleme getiriyorsunuz. Cemaatin vakıflarına el konulacağı herkes tarafından konuşulurken” dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, söz konusu maddenin, özellikle kız çocuklarının eğitimini daha iyi bir şekilde sürdürebilmesi için barınma imkanı sağlayan düzenlemeyi içerdiğini söyledi. İslam, “Maksadın dışında bir yere geldik. Zaten değişiklik yapılan kanun Vakıflar Kanunu değil. Ayrıca Tasarının 7’nci maddesinde, metinde geçen ‘vakıf’ kelimesinin, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nı kastettiği açıkça belirtilmiş. Tasarının tümündeki ‘vakıf’ kelimesi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nı kastediyor. Ama bunun yine de yanlış anlaşılacağını düşünüyorsanız, kanun yapma tekniğini bozalım, ‘vakıf’ yerine, ‘Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ diyelim” şeklinde konuştu.
İtirazların devam etmesi üzerine, Başkanlık Divanına verilen redaksiyon yetkisiyle, vakıflarla ilgili muğlak ifadelerin değiştirilmesi kararlaştırıldı ve maddeler kabul edildi. 
 

İşsizlik Sigortası Fonu’na dokunmayın

 
Tasarının, korumalı iş yerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin maddesinde de, muhalefet milletvekilleri, kaynağın İşsizlik Sigortası Fonu olmasına karşı çıktı. Muhalefete mensup üyeleri, Bakan Ayşenur İslam’ın açıklamaları da tatmin etmeyince, AKP’li üyeler tarafından verilen bir önerge ile “işveren payının Hazine tarafından karşılanması” için değişiklik yapıldı. 
 

Engelliler için ÖTV indirimi

 
Görüşmeler sırasında Tasarıya yeni bir madde eklendi. Buna göre, tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı zorunlu olan engellilerin yüksek tavanlı araçları için ÖTV indirimi yapılacak. Söz konusu engelli kişiler tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı zorunluluğunu sağlık raporu ile belgeleyecekler. Bu düzenleme ile, tekerlekli sandalye ya da sedye ile yolculuk yapmak durumunda olan engelliler için kullanılan araçların yüksek tavanlı olarak tercih edilmesi nedeniyle minibüs tipi gibi yüksek tavanlı araçlar için ÖTV indirimi yapılması sağlandı. 
 

'28 Şubat' düzenlemesi 

 
Görüşmeler sırasında, AKP’li üyelerin verdiği bir önerge ile “28 Şubat 1997” tarihinden sonra iptal edilen bir sınav nedeniyle mağdur oldukları ileri sürülenlere yeniden devlet memurluğuna atanabilme yolu açıldı. Yeni maddeye göre, kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14 Haziran 1997 tarihinde yapılan personel alım sınavı sonucunda asil listede yer alan, ancak sınavın iptal edilmesi nedeniyle devlet memurluğuna atanamayan ya da devlet memurluğuna atanıp göreve başlatılmayan kişilere yeniden devlet memurluğuna atanabilecek. Söz konusu kişiler, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na müracaat etmeleri ve devlet memuru olabilmek için aranan şartları kaybetmemiş olmaları halinde, Bakanlığın taşra teşkilatının, durumlarına uygun memur kadrolar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın açıktan atamaları yapılabilecek.
 

Tartışmalı maddeler haftaya bırakıldı

 
Komisyonda daha sonra Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik öngören maddelerden 14’ü tasarı metninden çıkarıldı. Aralarında “İnternet yayıncılığına kısıtlama” ile “karayolu taşımacılığı” hakkında tartışmalı düzenlemelerin de bulunduğu Tasarı’nın diğer maddelerinin, 14 Ocak Salı günü görüşülmesine karar verildi.