Sosyal Güvenlik

Toplum Gönüllüleri sendikalı oldu

Toplum Gönüllüleri Vakfında sendikal örgütlenmenin ardından ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandı. Çalışanlar, ilk sözleşmede yüzde 16 zam aldı.

23 Nisan 2009 03:00

Toplum Gönüllüleri Vakfında sendikal örgütlenmenin ardından ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandı. Çalışanlar, ilk sözleşmede yüzde 16 zam aldı.

Alınan bilgiye göre, vakıfta çalışan yaklaşık 50 kişinin örgütlenmesinin sağlanmasıyla DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi yetkisi aldı. İşveren temsilcileriyle yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmasıyla vakıfta ilk kez toplu iş sözleşmesi yapıldı.

İki yıl yürürlükte kalacak toplu iş sözleşmesiyle, iş yerindeki karar mekanizmalarında cinsiyet eşitliği gözetilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, iş yerindeki disiplin uygulamalarını görüşmek, iş akitlerinin sona erdirilmesini karara bağlamak, işin verimliliği için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek, İzin Kurulu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu olarak görev yapmak, toplu sözleşmenin uygulanması ve yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkları görüşmek üzere bir İşyeri Kurulu oluşturulacak.

Buna göre, işveren ve sendika temsilcisi ikişer kişiyle, iki tarafın üzerinde anlaştığı bir kişinin yer alacağı 5 kişilik kurulda, işveren ve sendika temsilcileri birer kadın ve erkekten oluşacak.

Toplu iş sözleşmesine göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen etkinliğe katılan sendika üyesi kadın işçiler ücretli izinli sayılacak.

Erkek sendika üyesine karısının doğum yapması halinde 5 gün, evlenen üyeye 10 gün, anne, baba, eş, çocuk veya üyenin bakmakla yükümlü olduğu aileden birisinin ölümünde 10 gün, üyenin çocuğunu evlendirmesi halinde 3 gün, sünnet ettirmesi halinde 2 gün, doğal afet durumunda 7 iş günü ücretli izin verilecek.

Toplu iş sözleşmesiyle, çalışanlar için yaptıkları işe göre 600 TL ile 2 bin 750 TL arasında değişen net taban ücretler belirlendi.

Sözleşmenin birinci yılında işçilerin ücretlerine 1 Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere yüzde 16 zam yapıldı. İkinci yılda ise ücretler 12 aylık enflasyon oranına 3 puan refah payı eklenerek artırılacak.

Çalışanlara vakfın mali durumu dikkate alınarak 1 maaş ikramiye ödenecek. 6 aylık dönemler halinde yapılacak değerlendirmeler sonunda çalışanlara başarı primi verilecek.

Yemek, taşıt, çocuk, evlenme, doğum, ölüm ödeneği adı altında çalışanlara çeşitli sosyal yardımlarda bulunulacak.

İşveren, ayrıca sendika üyesi işçilere Özel Sağlık Sigortası yapacak.