Ekonomi

Ticarette e-fatura dönemi başladı

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

05 Mart 2010 02:00

T24 - Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirledi.Tebliğe göre, e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olacak. Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura gibi e-Fatura da düzenleyebilecek. Uygulamanın sağlıklı şekilde gelişimini sağlamak amacıyla e-Fatura, kademeli bir biçimde yaygınlaştırılacak. Başlangıç olarak anonim ve limited şirketler, uygulama kapsamına alınacak. Uygulamadan yararlanacaklar, istenen belgelerle birlikte yazılı olarak Gelir İdaresi Başkanlığına başvuracak. Gerçek kişilerin e-Fatura göndermeleri ve almaları mümkün olmayacak. e-Fatura, belirlenen usul ve eseslara uygun olarak düzenlenecek ve gönderme ya da alma işlemleri, Başkanlık tarafından oluşturulan e-Fatura Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilecek. Buna uygun olmayan elektronik belgeler, fatura sayılmayacak.


E-Fatura kullanım ve muhafaza 


Tebliğ uyarınca, e-Fatura uygulaması, bünyesinde her bir kullanıcıya ait kullanıcı hesabı barındıracak. Bu hesap aracılığıyla kullanılabilecek fonksiyonlar, ilgili hesabın ve kullanıcının niteliğine göre şekillenecek. Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcılar, gerekli entegrasyonu sağlamak kaydıyla e-Fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilecek. Mükellefler, gerek düzenledikleri, gerekse adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibrazla yükümlü olacak. e-Faturanın vergi bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği, mali mühürle garanti altına alınacak.

ETİKETLER

haber