Çevre

Termik santrallere açılan davaların raporu yayınlandı

Ekoloji Kolektifi Derneği, serinin ilk çalışmasını paylaştı

30 Haziran 2016 19:29

Ekoloji Kolektifi Derneği, termik santraller hakkında açılan davalara ilişkin karar özetleri raporu hazırladı.

Seri olarak devam edecek çalışmada seksenli yılların sonundan itibaren sayısı niteliksel ve niceliksel olarak artan kent ve çevre davaları içinden örnek olarak seçilen yargı kararları üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

Termik Santraller Hakkında Açılan Davalara İlişkin Karar Özetleri raporunu okumak için tıklayın

Bianet’te yer alan habere göre, bu çalışmayla, yurttaşların yargı kararlarının içeriğine erişebilmesi ve bu kararların hukuki anlamlarının tartışılması amaçlanıyor.

 

Soma, Bursa, Karaman, Gerze

 

Avukat Hülya Yıldırım’ın hazırladığı serinin ilk raporunda, Soma Kolin Termik Santrali ÇED Olumlu Kararı İptali Davası, Karaman Akşehir Kasabası 4. Grup Kömür Ocağı Projesi ÇED Olumlu Kararı İptali Davası, DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi ÇED Olumlu Kararı İptali Davası, Sinop-Gerze Yaykıl Mevkiine İlişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı İptali Davası kararlarının özetlerine yer verildi.

Ekoloji mücadelesi lehine kazanımlarla sonuçlanan dört karar özetinde bir projenin hukuka aykırılığına ilişkin temelde ortaya konabilecek noktalara değiniliyor. Yer seçiminin yanlışlığı, fayda maliyet analizinin yapılmamış olması gibi birçok eksikliğin projenin uygulanabilirliği açısından nasıl temel bir eksiklik olduğu değerlendirilerek bu kararların da benzer uygulamalara emsal teşkil etmesi amaçlanıyor.

 

AYM ve uluslararası hukuk yolları

 

Ayrıca raporda ekoloji mücadelesi aleyhine sonuçlanmış olan AKSA Akrilik Kimya San. A.Ş- İthal Kömür Yakıtlı Kojenerasyon Santrali Projesi ÇED Olumlu Kararı İptali Davası süreci de yer aldı.

Bu karar ile yaşanan temel hak ve özgürlük ihlallerinin tespiti ve bu bağlamda AYM ve uluslararası hukuk yollarının da bir aşama olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.