Gündem

Termik santrallerde ağustos ayında 7.98 milyon ton kömür yakıldı

25 Ekim 2019 11:19

Türkiye genelinde termik santrallerde Ağustos ayında toplam 7 milyon 989 bin ton kömür yakıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında termik santrallerde yakılan kömürün 2 milyon 88 bin tonunu taşkömürü, 5 milyon 901 bin tonun da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre;

Katı yakıtların ağustos ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 93 bin 581 ton, linyit 6 milyon 999 bin 642 ton ve taşkömürü koku 371 bin 325 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 3 milyon 281 bin 826 ton, linyitte 6 milyon 997 bin 870 ton ve taşkömürü kokuda da 444 bin 887 ton oldu.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2.9 ile en düşük taşkömüründe görülürken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 83.5 ve linyitte yüzde 100 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;

- yüzde 63.6’sı termik santrallere,

- yüzde 12.3’ü kok tesislerine,

- yüzde 6.8’i demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken

Linyit teslimatının;

- yüzde 84.3’ü termik santrallere,

- yüzde 11.8’i demir çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 98.2’si demir çelik sanayine yapıldı.