Politika

TBMM TV yayınları için yasa teklifi TBMM (A.A)

17 Ekim 2011 15:16

-TBMM TV yayınları için yasa teklifi TBMM (A.A) - 17.10.2011 - CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, TBMM Genel Kurul çalışmalarının ve siyasi parti gruplarının tamamının TBMM TV'den naklen yayımlanması için kanun teklifi verdi. Özgündüz ve 5 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nda değişiklik yapıyor. Teklife göre, TRT 3'ten, TBMM TV aracılığıyla TBMM Genel Kurul ve siyasi parti grup çalışmalarının tamamı naklen verilecek. Bu yayınlardan ücret alınmayacak.  Yayınlara ilişkin ayrıntılar, TBMM tarafından TRT Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek. Teklifin gerekçesinde, iletişim çağında, kitle haberleşme araçlarının, halkın bilgi edinmesinde önemli bir yer tuttuğuna, özellikle televizyonların bu konudaki öneminin yadsınamayacağına işaret edildi.  Yasama organı TBMM'nin çalışmalarının, televizyondan yayınlanmasının, halkın yasama organını takibi, kendini ilgilendiren konulara müdahil olması ve demokrasinin işlerliği için de gerekli belirtildi.  Türkiye Radyo Televizyon Kanununda, ''TBMM faaliyetlerinin hangi ölçüde yansıtılacağı hususu, TBMM Başkanlığı ile TRT Genel Müdürlüğünce birlikte hazırlanacak protokolle belirlenir'' ibaresinin yer aldığı anımsatılan gerekçede, şöyle denildi: ''Bu düzenleme, keyfiliğe yol açacak ve bu yolla, siyasi partilerin grup toplantıları ile Genel Kurul'da yapılan konuşmaların halkın bilgisinden kaçırılarak yasama organının faaliyetlerinin bilinmesine engel olabilecek niteliktedir. Kendi seçtiği organı, oy verdiği partiyi izlemesinin engellenmesi yoluyla yasama organı üyelerinin faaliyetleri hakkında sağlıklı bilgi edinilmesinin önlenmesine, böylelikle demokrasinin de aksak yapıya bürünmesine neden olabilmektedir.  TRT tarafından TBMM çalışmalarının tamamının naklen yayımlanması halkın doğru bilgi edinmesi ve demokratik toplum düzeni açısından gereklidir.''

ETİKETLER

haber