Politika

TBMM'DE ''USUL TARTIŞMALARI'' KİTAPLAŞTI TBMM (A.A)

27 Nisan 2011 14:01

-TBMM'DE ''USUL TARTIŞMALARI'' KİTAPLAŞTI TBMM (A.A) - 27.04.2011 - TBMM Genel Kurulunda 1973 yılından beri yapılan usul tartışmaları kitap haline getirildi.  TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İrfan Neziroğlu, 241 usul tartışmalarını 3 ciltlik kitapta topladı. ''TBMM Genel Kurulunda Usul Hakkında Görüşmeler' adlı kitapta, TBMM İçtüzüğünün yürürlüğe girdiği 15. Dönem'den bugüne kadar yapılan usul tartışmalarına yer veriliyor.  Kitabın önsözünü TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin yazdı.   Şahin, İçtüzüğün yürürlüğe girdiği 1 Eylül 1973'ten bugüne kadar Genel Kurulda çok sayıda usul görüşmesi yapıldığına işaret ederek, bunların derlenmesinin önemini vurguladı. Şahin, önemli bir eksikliği gideren çalışmanın milletvekilleri başta olmak üzere yasamacılar ve parlamento hukuku alınında çalışan akademisyenler için referans bir kaynak olacağını ifade etti.  Kitabı hazırlayan İrfan Neziroğlu, usul hakkındaki görüşmelerin, İçtüzük hükümlerinin doğru yorumlanmasına ışık tutan önemli kaynaklardan birisi olduğunu belirtti.   İçtüzükte bazı hususlarda hüküm bulunmadığı, bazı maddelerin de yeterince açık olmadığına dikkati çeken Neziroğlu, bu gibi durumlarda Genel Kurulda izlenecek yolun belirlenmesinde en önemli aracın usul hakkında yapılan görüşmeler ve bu görüşmeler sonrasında oluşan parlamento teamülleri olduğunu kaydetti.

ETİKETLER

haber