Politika

TBMM raporu, 'FETÖ' mensuplarının fişleme bilgilerini saklama yöntemlerini açıkladı

Raporda “Siyasilerden sorumlu imamlar vasıtasıyla siyasetçilere müdahale” edildiği bilgisi de yer aldı

12 Temmuz 2017 20:13

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu taslak raporu bugün Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sunuldu. Komisyon Başkanı AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek,  muhalefet şerhlerin de eklenerek son şekli verilen raporu başkanlığına teslim etti. 1100 sayfalık rapor da,  ilk kez ‘siyasilerden sorumlu imamlar’ bölümüne yer verilirken, söz konusu yapıda  “Mahrem Hizmetler ve Mahrem Yapı’ başlıklı  bölümde FETÖ’nün özel terminolojisine yer verildi.

“Örgütün operasyonel gücü TSK, MİT, Yargı, Emniyet, Mülkiye’

Örgütün asıl operasyonel gücünün  ‘özel hizmet birimi’ olarak nitelendirilen ‘ TSK, yargı, emniyet, mülkiye, MİT gibi kurumlardaki yapılanma olduğuna dikkat çekilen raporda, ‘Örgütün gerek 17-25 Aralık öncesi ve sürecinde yapılan operasyonel faaliyetler, gerekse 15 Temmuz Darbe girişiminin planlama ve uygulaması Özel Hizmet Birimleri tarafından yürütülmüştür” dendi.

Raporda örgüt dilinde bütün Türk Silahlı Kuvvetleri (Askeri Liseler, Harp Okulları, GATA dahil), Emniyet (Polis Kolejleri, Polis Akademisi dahil), Yargı (Adalet Akademisi, Hakimler/Savcılar, HSYK), MİT, Mülkiye (Kaymakamlar/Valiler), Bazı özel kurumları (TİB, ÖSYM, TÜBİTAK)  mahrem yerler olarak kabul edildiği belirtildi.

“Örgüt mensuplarının fişleme bilgileri cevşen, pantolonda gizli cepte’ saklanıyor

Raporun, ‘mahrem hizmet’ başlıklı bölümünde, bu yapıda yer alanların fişlemeleri gibi bir çok özel bilgilerin  nasıl saklandığına  yer verilirken, “Buraya kadar ifade edilmiş bulunan bilgiler birim müdürleri tarafından bir sd kart içerisinde saklanmaktadır. Sd kartların taşınması gerektiğinde kirli peçete parçası içine ya da pantolon içine yaptırılan gizli bir cebe veya cevşen içerisinde taşınmakta ve bir risk belirdiğinde kolaylıkla atılması veya ince arama yapılmadan bulunamaması sağlanmaktadır” denildi. 

“Herkes evinde zula bulundurmak zorunda”

Raporda, “Taşımanın gerekmediği durumlarda ise örgüt tarafından zula olarak belirtilen bir yer bulunmamakta olup herkes evinde bir zula bulundurmak zorundadır.

Klima içi, duvarda fayans içlerinde oluşturulan gizli bölmeler, evde bulunan herhangi bir karpuzlu lambanın iç kısmı gibi yerler örgüt mensuplarının kullandığı zulalardan bazılarıdır” dendi.

Raporun bazı bölümleri şöyle:

Siyasete müdahale teşebbüsleri

Örgüt, ilk aşamada kamu bürokrasisinde kadrolaşmayı; ikinci adımında ise, maddi destek sağlayacak sermayeyi oluşturmayı strateji olarak belirlemiş;  bir süre sonra, “hiç kimsenin cesaret edip muhalif bir bakış atmasının bile mümkün olamayacağı kadar güçlü bir yapı oluşturmuş” , kendisini yeterince güçlü hissettiği zaman da siyasete müdahale etmekten kaçınmamış, siyasi partiler ve parti yöneticileri örgüt tarafından kontrol altına alınarak yönlendirilmeye çalışılmıştır.

“Siyasilerden sorumlu imamlar vasıtasıyla  siyasetçilere müdahale”

Siyasetin tabii akışını bozan, mecrasını değiştiren, kurum veya kurallarını yönlendiren her faaliyet bir “müdahale” olarak değerlendirilmektedir. Siyasete müdahaleler; örgüt mensuplarını milletvekili, mahalli idarelerde belediye başkanı,  meclis veya encümen üyesi seçtirerek parti teşkilatlarına “sızmak” , seçilmiş olan siyasi parti temsilcileriyle örgütün amaçları doğrultusunda temas kurmak, onları örgüte kazandırmak, hükümet ve siyasi parti politikaları üzerinde etkili olmak ve politikaları yönlendirmek, karar süreçleri üzerinde söz sahibi olmak, örgüte muhalefet eden siyasi kişi veya kurumları itibarsızlaştırmak, aleyhte yayın yaparak yıpratmak, yıldırmak, baskı kurmak, korkutarak sindirmek, tehdit etmek, iş göremez hale getirmek veya istifa ettirmek şeklinde özetlenebilir.

Yapılan müdahaleler, aynı zamanda siyasi rekabeti ortadan kaldırmakta, kamuoyunun asıl gündemini değiştirmekte veya yönlendirmekte, aynı zamanda birer “seçmen” olan kişilerin demokratik haklarını ve siyasi iradelerini yok sayarak; seçme, seçilme ve yönetme hakkının göz ardı edilmesi ve siyasi hayatın kalite standartlarının düşürülmesine sebep olmaktadır.

Siyasete müdahale edilmesinin temel amacı, hiç şüphesiz siyasi sonuçlar elde etmek ve bu sonuçları örgütün menfaatleri lehine kullanmaktır. Örgüt, bu tür faaliyetlerin planlamasını “siyasilerden sorumlu imamlar” vasıtasıyla; yapılan planların icrasını ise, özellikle emniyetin istihbarat birimlerini ele geçiren istihbaratçı mensuplarını harekete geçirerek yapmıştır.

Örgütün Haziran 2011 “genel seçim” öncesi, CHP Genel Başkanı ile MHP Genel Merkez yöneticileri hakkında başlattığı kampanya, siyasete ciddi ve önemli bir müdahale olmuştur. Bizzat örgüt elebaşısının; “CHP ve MHP’nin içi bundan sonra iyice karışacak. CHP ve MHP’nin başındakiler ve etrafı olduğu gibi yabancı. Bu toprakların çocukları değil”  şeklinde örgüt mensuplarına mesaj gönderdiği tespit edilmiştir.

Mahrem hizmetler ve mahrem yapı

Mahrem Hizmet:

Devletin en kritik ve operasyonel birimlerine sızarak örgüt hesabına yürütülen hizmetleri ifade eder. Bu kurumlarda örgüt adına kadrolaşma, abinin veya imamın emrine göre organize hareket etme ve örgüt amacına yönelik verilen görevleri ifa etmektir.

Mahrem hizmetlerde, Fetullah GÜLEN veya örgütün üst yönetim katından gelen talimatlara, doğruluğunu veya akla uygunluğunu, dini, hukuki, ahlakiliğini sorgulamadan yerine getirecek, mutlak itaat ve teslimiyet gösteren özel seçilmiş örgüt mensupları kullanılmaktadır.

Genellikle çocuk yaşta örgüte kazandırılmış, örgütsel ideolojiye uygun olarak yetiştirilmiş, örgüt içerisinde özellikle ışık evleri çerçevesinde çeşitli görevler almış şahıslar mahrem hizmetlerde kullanılmaktadır.

“ Mahrem yapı tarafından kontrol altında tutulan TSK, Emniyet, MİT örgütün  silahlı kanadı”

Mahrem yapı tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması, Emniyet ve MİT yapılanması ile birlikte örgütün Silahlı Kanadı’nı oluşturmaktadır.

15 Temmuz Darbe Girişimi, örgütün mensupları sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü imkân ve silah gücünü gerektiğinde kendi halkına ve halkının iradesine karşı kullanmaktan çekinmeyeceğini açıkça göstermiştir.

Örgüt dilinde mahrem yerler:

Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri (Askeri Liseler, Harp Okulları, GATA dahil), Emniyet (Polis Kolejleri, Polis Akademisi dahil), Yargı (Adalet Akademisi, Hakimler/Savcılar, HSYK), MİT, Mülkiye (Kaymakamlar/Valiler), Bazı özel kurumları (TİB, ÖSYM, TÜBİTAK) ifade eder.

Özel hizmet birimleri:

TSK, yargı, emniyet, mülkiye, MİT gibi kurumlardaki yapılanmayı ifade eder. Örgüt asıl operasyonel gücünü bu birimlerden almıştır.

Örgütün gerek 17-25 Aralık öncesi ve sürecinde yapılan operasyonel faaliyetler, gerekse 15 Temmuz Darbe girişiminin planlama ve uygulaması Özel Hizmet Birimleri tarafından yürütülmüştür.

Özel Hizmet Birimlerinde hücresel yapılanma söz konusudur. Bu birimlerin deşifre olmasını önlemek için uygulanan hücresel yapılanmada bir örgüt mensubu en fazla bir üst sorumlusunu ve bir altında bulunan örgüt mensubunu tanımakta, kendisi ile aynı kurumda çalışan örgüt üyesini bile özel ve istisnai durumlar hariç tanımamaktadır.

Mahrem yapının işleyişi

Örgüt için en önemli kurumlar olan TSK, Emniyet, MİT ve yargı organlarına yerleştirilecek öğrenciler Talebe İmamları tarafından belirlenerek ve durumlarına göre sınıflandırılarak o yönde ders çalışmaları sağlanmaktadır.

“Evlere yerleştirilen öğrencilere özel kod”

Bu öğrenciler normal öğrenci evlerinden alınarak mahrem yapı dışındaki kişilerin bilmediği ve sadece mahrem hizmetlerde kullanılan evlere yerleştirilmektedir.

Evlere yerleştirilen öğrenciler kod isim verilerek özel derslere tabi tutulmaktadır.

Örgütün mahrem yapısı tarafından ele geçirilen Askeri Liselere Giriş ve Polis Koleji Giriş sınav soruları Talebe İmamları aracılığıyla bu okullar için hazırlanan öğrencilere verilerek (dini ve ahlaki kurallarla bağdaşmayacak şekilde bu özellikleri örgütün öğrettiği şekilde gelişmiş / zayıflatılmış öğrencilere kutsal kitap Kur’an a el bastırılıp yemin ettirilmek suretiyle) ezberletilmekte ve sınavlarda başarılı olmaları sağlanmaktadır.

Bu okullara giriş için yapılan çalışmaların boşa gitmemesi için öğrencilerin sağlık durumları önceden örgüt tarafından incelenmekte ve engel hali bulunmayanlar seçilmektedir. Her şeye rağmen sağlık raporunda bir sorun çıkması halinde ilgili hastanelerdeki örgüt mensupları tarafından uygun raporun verilmesi sağlanmaktadır.

“Askeri liselere ve  polis kolejindeki öğrencilere  ‘talebe imamı ‘ takibi”

1985 yılında örgüte mensup bazı öğrencilerin Askeri Liselerden atılması üzerine örgüt tarafından strateji ve sistem değişikliğine gidilerek, Askeri Liselere ve Polis Kolejine yerleştirilen öğrencilerin, bu okullardaki öğrenimleri süresince de kendilerini bu okullara hazırlayan Talebe İmamı (GÖZCÜ) tarafından takibi sağlanmıştır.

GÖZCÜ sorumlu olduğu öğrenciyi on beş günde bir kez ziyaret etmekte, ziyaret gerçekleşmezse ikinci buluşmanın ne zaman ve nerede gerçekleşeceği mutlak surette belirlenmektedir. Bu görüşmelerle ilgili olarak kesinlikle elektronik haberleşme aracı kullanılmamaktadır.

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası TSK içerisindeki yapılanmaya yönelik yapılan operasyonlarda alınan ifadeler ve yapılan tespitlerde, örgütün TSK içerisinde farklı bir yapılanmaya gittiği, tamamen hücre tipi, birbirinden habersiz ve bağımsız üniteler oluşturulduğu, bu ünitelerin sivil abilerin/imamların sorumluluğunda üst düzey komutanlar (general, albay, yarbay, binbaşı), alt rütbede subaylar (teğmen, üsteğmen, yüzbaşı) ve astsubay gruplardan oluştuğu tespit edilmiştir.

Örgüt içinde evlenme sistemi

Öğrencilerin doldurmuş olduğu izdivaç formları silsile halinde müdürlere kadar ulaştırılmaktadır. Bu safhadan sonra sivil kanatta bulunan il abileri veya il ablaları ile yapılan toplantılarda dile getirilmekte ve örgüt tarafından birbirine uygun olduğu düşünülen adaylar tanıştırılmaktadır.

Evlenmek isteyen kişiler eğer yapı içerisinden evlenir ise ve bunu kendi isteği ile kabul ederse bunun o kişi (askeri personel) için çok önemli olduğu ve referans olarak kabul edildiği vurgulanır. Örgüt mensubu bir askeri personelin ancak yapı içerisinden evlenirse kariyeri ile ilgili gireceği sınavlarda referans olunduğu, aksi durumda derecesinin düştüğü ve muadili başka kişiler var ise onların tercih edildiği, örgüt için örgüt içinden evlenmenin çok önemli bir kriter olduğu anlaşılmıştır.

Birimde tedbir

Birim mensupları örgütsel faaliyetler esnasında aşağıda belirtilen tedbirleri almaktadır;

Yolculuklarda Alınan Tedbirler

Otobüslere biniş ve inişlerin otogarlardan yapılmaması yol üstünde şehir merkezi dışında indi/bindi yapılması,

Uçakla seyahatlerde acenteye T.C Kimlik Numarası Verilmemesi,

Şehir merkezine intikallerde dikkat çekilmeden taksi/dolmuş kullanılması,

Arkada veya yanda oturan yolculara ve yanında bulunan dijital malzemelere dikkat edilmesi,

Araçta birlikte seyahat edilen kişilerle şahsi bilgi, şahsi görüş deklare edilmeden ve dikkat çekmeden az konuşarak sohbet edilmesi,

Örgüte ait olmayan gazete, dergi ve kitap taşınması,

Mümkünse aynı firma, aynı hareket saati aynı koltuk gibi rutin seyahat biçimlerinden uzak durulması,

Gidilecek yere tek bir vasıta ile ve doğrudan gidilmemesi,

“ Şahsi araçlarla il içinde seyahat etmeyin; MOBESE kameralarına  dikkat edilsin

Şahsi araçlarla il içinde seyahat edilmemesi ve mobese kameralarına dikkat edilmesi,

Yolculuk esnasında telefon taşınmaması,

Çok erken ya da çok geç saatlerde gidilecek yerde olunmaması,

Takip edilmediğinden emin olunmasıdır.

ATM (Arama Tarama Mesulü) Tarafından Alınan Tedbirler

Bilgisayarlarda örgüt tarafından izah edilemeyecek bilgi bulundurulmaması,

“ Evde örgütsel döküman bulundurmayın”

İletişimde kullanılan internet programları için muhakkak surette VPN kullanılması,

Evde bandrolsüz kitap, cd bulunmamalı ve kitapları izahı mümkün kitaplar olmalı,

Evde mutlaka bir zula olmalı ve kullanılan şahsi flash bellekler temiz tutulmalı,

Mesaj/ Whatsapp gibi programlara dikkat edilmeli,

Evde veya arabada örgütsel doküman bulunmamalıdır.

Bu tedbirlerin alınıp alınmadığı ATM tarafından habersiz bir denetleme mekanizması içerisinde kontrol edilmektedir. Bilişim yatkınlığı olan Müdür, Müdür Yardımcısı ya da Öğretmen seviyesindeki herhangi bir birim görevlisi ATM olarak görevlendirilebilir.

Birimde iletişim

Telefon Numarası Şifreleme: İlk zamanlarda kontörlü telefondan cep telefonu aranarak kurulan iletişimde rehbere kayıtlı telefonlar aşağıda belirtilen yöntemlerle şifrelenmiştir;

Doksan Dokuza Tamamlama: Kayıtlı telefon numarasının son iki rakamını 99 sayısından çıkararak ortaya çıkan rakamı yazmak. Mesela son iki rakamı 01 olan telefonu 98 ya da 23 olan telefonu 76 olarak kaydetmek gibi bir şifreleme yöntemidir. Bu rehbere kayıtlı numara için yapılabildiği gibi not alınan kâğıtlardaki numaralar için de yapılabilmektedir.

Sondan Dördüncüyü Dört Arttırma: Telefon numarasının sonran dördüncü rakamına dört eklenerek kaydedilmesidir. 0 555 444 62 44 numaralı telefon kaydedilirken 0 505 444 02 44 olarak kaydedilir.

Android Tabanlı İletişim Programları: Örgüt bu tip iletişim programlarını özellikle 17/25 Aralıktan sonra daha yaygın olarak kullanmaya başlamıştır. Süreç içerisinde önce bylock sonra eagle programları öne çıkmış ve örgüt mensupları arasındaki kriptolu iletişim bu yöntemle sağlanmıştır.

Bylock ve Eagle:

17/25 Aralık süreci ile birlikte gizlilik ve tedbir konusunu en üst seviyede sağlamaya çalışan örgüt mensupları bu kriptolu program üzerinden iletişim sağlamışlardır. Program ilk aşamada geliştiren örgüt mensubu tarafından google store üzerinden kullanıma sunulmuştur. Programın kırılabilirliğini test etmek ve eksiklerini gidermek amacı ile böyle bir yola başvurulduğu değerlendirilmektedir. Daha sonra söz konusu yerlere bozuk versiyon yüklenerek güncelleme yapılması durumunda program kullanılamaz hale getirilmiş ve örgüt mensuplarına sd kart ve benzeri yöntemlerle yüklenerek ve Türkçe yama yapılmak suretiyle eksikleri giderilerek örgüt içi kriptolu iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Bylock programının kurulumu ile birlikte kullanıcı ID bilgileri ve iletişim kurulacak ID bilgileri girilerek ortak şifre girilmesi halinde iletişim sağlanabilmektedir. Bylock programının deşifre olması ile birlikte eagle isimli kriptolu iletişim programına yönelen örgüt ham halleri BİRİM yapılanması açısından BİLGİN veya MÜDÜR vasıtasıyla getirilmek suretiyle örgüt mensuplarının cep telefonlarına ve tabletlerine yüklenmiştir.

Örgüt farklı ara yüzlerle SHU TANGO WİBER TURKUAZ gibi programlar kullanmıştır.

Birimde fişleme

 “Dosya  renkleriyle fişlemeler”

Örgüt elemanlarının fişlenmesi, Çalışan öğrenci örgüt elemanlarının fişlenmesi, Okuyan öğrenci örgüt elemanlarının fişlenmesi, Tüm muvazzaf kara kuvvetleri personelinin Fişlenmesi, Tüm okuyan öğrencilerin fişlenmesi, İzdivaç adaylarının fişlenmesi, Hedef durumda olan TSK personelinin fişlenmesi.

Mavi Dosya : Bir file maker dosyası olup içeriğinde örgüte mensup öğrenci personelin bilgilerini ihtiva eder.

Gri Dosya : Bir file maker dosyası olup örgüte mensup olan veya olmayan tüm ordu mensuplarının bilgilerini ihtiva eder.

Ümit Dosyası : Bir file maker dosyası olup örgütle irtibatı azalan ve durumu örgüt tarafından menfi kabul edilen şahısların listesini içerir.

 “Gri dosyada örgütten olan olmayan personelle  ilgili bilgiler”  

Gri, mavi ve ümit dosyaları tek tek açılabileceği gibi birbiri ile senkronize bir biçimde de açılabilen dosyalardır. Tek tek açılması durumunda mesela bir gri dosya tek başına açıldığında örgüte mensup olan/olmayan personel/öğrenci bilgileri ekrana çıkmaktadır.

Buradaki bilgiler genel bilgilerdir. Aile bilgilerini, ikamet bilgilerini, tayin yerlerini, aktif görev yerini içeren ve daha çok şahsi bilgiler bazında sisteme işlenen fişleme verilerini ihtiva etmektedir. Fakat gri dosya mavi dosya ile senkronize edilerek açıldığında örgütün kişi hakkındaki detaylı fişleme bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Detaylı bilgilerden kasıt örgüte bağlılık, husumet derecesi, zaafları, hakkında örgüt tarafından yapılan yorum ve benzeri tüm detaylara ulaşılması mümkündür.

 “Fişlemeler cevşenin içinde,  evde zula bulundurulsun”

Buraya kadar ifade edilmiş bulunan bilgiler birim müdürleri tarafından bir sd kart içerisinde saklanmaktadır. Sd kartların taşınması gerektiğinde kirli peçete parçası içine ya da pantolon içine yaptırılan gizli bir cebe veya cevşen içerisinde taşınmakta ve bir risk belirdiğinde kolaylıkla atılması veya ince arama yapılmadan bulunamaması sağlanmaktadır.

Taşımanın gerekmediği durumlarda ise örgüt tarafından zula olarak belirtilen bir yer bulunmamakta olup herkes evinde bir zula bulundurmak zorundadır.

Klima içi, duvarda fayans içlerinde oluşturulan gizli bölmeler, evde bulunan herhangi bir karpuzlu lambanın iç kısmı gibi yerler örgüt mensuplarının kullandığı zulalardan bazılarıdır.

FETÖ’nün askeriye yapılanmasını gösterir şema

Örgütün Komutanlıkları kendi içerisinde bölgelere ayırdığı, her Komutanlığın bir "Müdür"ünün bulunduğu, bu Müdür’e bağlı "Müdür Yardımcıları", Müdür Yardımcılarına bağlı "Öğretmen" gruplarının olduğu, Öğretmenlere bağlı "Öğrenciler" (Subaylar) olduğu,

Müdürlerin tüm sorumluluk bölgesini denetleme ve kontrol etme yetkisinin bulunduğu,

Müdür Yardımcılarının haftalık toplantılar düzenlediği, bu toplantılara tüm öğretmenlerin katıldığı, öğretmenlerin öğrenci subaylardan aldığı aidat (himmet) ve bilgileri Müdür Yardımcısına bu toplantılarda verdikleri,

Toplantıların başka örgüt mensupları adına kiralanmış evlerde yapıldığı, toplantılara cep telefonu ile katılmadıkları, cep telefonlarının açık olarak kendi ikametlerinde bıraktıkları,

“Panik buton’ adında uygulama”

Bir ilden başka bir ile ataması yapılan subayın aynı zamanda örgütsel manada da devrinin yapıldığı, hangi ile gidecekse mevcut ildeki sorumlu abisi tarafından o ile götürülerek yeni abisi ile tanıştırıldığı,

Öğretmenlerde iki adet telefon bulunduğu, başkaları adına hatlar bulunan bu iki telefondan birisi ile Müdür Yardımcısı, diğeri ile de kendilerine bağlı öğrenci (subay) ile irtibat kurdukları, öğrencilerin (subaylar) öğretmenleri (sorumlu abi) kontörlü telefonlardan arayarak irtibat kurdukları,

Müdür Yardımcısında ise bu telefonlara ilave olarak örgütün sivil (mahrem yapı dışındaki) kanadı ile irtibat kurmak için kullandığı bir telefon daha bulunduğu,

Son dönemde Müdürlerin iletişimde tabletleri kullanmaya başladıkları, Müdürlerin kullandıkları telefon ve tabletlerde «Panik Buton» adında bir uygulama bulunduğu, bu butona basıldığında cihazın tüm hafızasının geri getirilemeyecek şekilde silindiği, hususları tespit edilmiştir.

TBMM Raporu'nun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.