Politika

TBMM Başkanlık Divanı'nda kadın-erkek eşitliği gözetilecek

BDP'nin önerisi olan 'Meclis Başkanlık Divanı oluşturulurken cinsiyetler arası eşit temsil ilkesinin gözetilmesi', madde metine eklendi

28 Eylül 2013 02:17

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, "Yasama" başlığı altındaki 'Başkanlık Divanı' maddesine, 'Meclis Başkanlık Divanı oluşturulurken cinsiyetler arası eşit temsil ilkesinin gözetilir' ifadesini ekledi.
BDP'nin önerisi olan ifade 4 partinin de uzlaşmasıyla maddeye girdi. Böylece üzerinde uzlaşılan madde sayısı tekrar 60'a çıkmış oldu.
Radikal'den Rifat Başaran'ın haberine göre, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, uzun zamandan sonra yeni bir madde yazdı. Komisyonda, Meclis Başkanlık Divanı oluşturulurken ‘cinsiyetler arası eşit temsil’ ilkesinin gözetilmesine dair ifade BDP’nin önerisiyle madde metnine eklendi. 
Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı, başkan vekilleri, kâtip üyeler ve idare amirlerinden oluşuyor.
Söz konusu 72. madde şöyle yazıldı: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, milletvekilleri arasından seçilen Meclis Başkanı, başkan vekilleri, kâtip üyeler ve idare amirlerinden oluşur. Divanın oluşumunda cinsiyetler arası eşit temsil ilkesi gözetilir. 
Başkanlık Divanı, Meclis’teki siyasi parti gruplarının milletvekili sayısı oranında katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasi parti grupları Meclis Başkanlığı için aday gösteremezler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclis’in toplandığı günden itibaren beş gün içinde, Başkanlık Divanı’na bildirilir, Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, beş gün içinde tamamlanır. 
Başkan ve oturumu yöneten Başkanlık Divanı üyelerinin tarafsızlığı esastır, oylamalara katılamazlar. 
Bu maddede düzenlenmeyen diğer hususlar İçtüzük’te gösterilir.