Politika

TBMM Başkanlık Divanı yarın toplanıyor TBMM (A.A)

11 Ekim 2011 18:48

-TBMM Başkanlık Divanı yarın toplanıyor TBMM (A.A) - 11.10.2011 - TBMM Başkanlık Divanı, yeni yasama yılının ilk toplantısını yarın yapacak. Başkanlık Divanını, yarınki toplantıda yoğun bir gündem bekliyor.  Alınan bilgiye göre, toplantıda ilk olarak TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kuruluna 2 katip üye ve 1 idare amiri ile Yayın Danışma Kuruluna 3 katip üye ve 2 idare amiri seçilecek. Ayrıca toplantıda, bazı hukuki değişiklik önerileri de ele alınacak. TBMM Tutanak Müdürlüğü ve Stenografi Kursu Yönetmeliği, TBMM Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,  TBMM Güvenlik Yönetmeliği, TBMM İdari Teşkilatı Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği, Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik, Milli Saraylara ilişkin bazı yönetmeliklerde değişiklik önerileri görüşülecek. TBMM ve Sayıştayın 2010 yılına ilişkin dış denetim raporları ile TBMM'nin 2012-2014 dönemine ait bütçe teklifi taslağı da ele alınacak. TBMM'nin 2012 yılı bütçe taslağına yeni halkla ilişkiler binasının planlanandan önce bitirilmesi amacıyla ek ödenek konuldu.