Politika

TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 4 TEMMUZDA TBMM (A.A)

27 Haziran 2011 20:29

-TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 4 TEMMUZDA TBMM (A.A) - 27.06.2011 - Danışma Kurulunda, TBMM Başkanlığı seçiminin 4 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı. AK Parti, CHP ve MHP temsilcileri tarafından imzalanan Danışma Kurulu önerisine  göre, TBMM Başkanlığı için başvuru 2 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'te sona erecek, başkanlık seçiminin ilk 3 turu da 4 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Danışma Kurulu önerisi, yarın TBMM Genel Kurulunda okunarak oylanacak.  Gizli yapılacak TBMM Başkanlığı oylamalarının ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki, üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak.