Politika

TBMM Başkanı Şentop'u 'FETÖ'cü olmakla' suçlayan İyi Parti Milletvekili'ne iki birleşim ceza

Hayrettin Nuhoğlu, TBMM Genel Kurulu'nun iki oturumuna katılamayacak

15 Mayıs 2019 17:32

T24 Ankara

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u "FETÖ'cü olmakla" itham ederek hakaret fiili işlediği gerekçesiyle Genel Kurul'dan iki birleşim çıkarma cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Partili Nuhoğlu’nun oturduğu yerden Meclis Başkanı Şentop’a ‘FETÖ’ suçlamasında bulununca tartışma yaşandı. Meclis Başkanı Şentop, genel kurula gelerek  hakkındaki iddialara yanıt verdi ve iç tüzük hükümleri uyarınca disiplin hükümlerine dikkat çekti. Genel kurul kısa bir aradan sonra yeniden toplandığında oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Levent Gök, “Tutanaklardan gördüğümüz kadarıyla TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’un şahsında yoğunlaştığını ve ona ithamlarda bulunduğunu gördük” dedi. “TBMM Başkanına hakaret fiili işlemiş olduğundan Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasını gerektiği açıktır” diyen Gök, İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu’na İç Tüzük’ün 161. maddesi uyarınca Meclis’ten geçici olarak iki birleşim çıkarma cezası verilmesini oylara sundu.  Kabul edilen oylamada Nuhoğlu’nun geçici  iki birleşimden uzaklaştırma cezası verildi.

Nuhoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından "Bugün TBMM’de (iki birleşime katılmama) cezasına muhatab olmama sebep olan Mustafa Şentop’un Fetö’nün kasetlerini dinleyip yazdıklarını okuyarak yetişmiş olduğunu ifade ettiği A Haber TV’deki röportajının dökümünü paylaşıyorum. Gerçekleri söylemeyelim mi?" mesajını paylaştı. Nuhoğlu'nun paylaştığı dökümde Şentop'un "Yine hoca efendi yeni değil daha 70'li yıllardan beri kasetlerini dinleyip yazdıklarını okuyarak yetişmiş insanlarız biz. Yani fikirlerini reflekslerini düşüncelerini hangi konuda neler düşündüğünü bilebilecek yaştayız" ifadeleri yer alıyor. 

İç tüzüğün ilgili maddesi şöyle:

Meclisten geçici çıkarma

MADDE 161- Meclisten geçici olarak çıkarma cezası aşağıdaki hallerde verilir:

1. Aynı birleşim sırasında üç kere kınama cezasına uğramak;

2. Bir ay içinde beş kere kınama cezası almak;

3. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Başkanına, Başkanlık Divanına, Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline, milletvekiline, Türk Milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasanın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen Anayasal düzene hakaret etmek ve sövmek, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak;

4. Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, kuruluş ve görevlilerini kanun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya Anayasa hükümlerini bozmaya teşvik veya tahrik etmek;

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna ve komisyonlara silahlı olarak girmek;

6. Meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde bulunmak;

7. Fiili saldırıda bulunmak.

Meclisten geçici çıkarma cezasının sonuçları

MADDE 162- Meclisten geçici olarak çıkarma cezası, en çok üç birleşim için verilir. Bu ceza, verilir verilmez derhal yerine getirilir. Bu cezaya uğrayan milletvekili cezasının yerine getirilmesine karşı gelirse, Başkan, oturumu derhal kapatarak o milletvekilinin salondan çıkartılmasını idare amirlerinden ister.

Bu cezaya çarptırılan milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurul,komisyon, Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu çalışmalarına cezası süresince katılamaz.