Gündem

'Tam Gün Yasası'nda yürütmeyi durdurmaya devam

Danıştay, Sağlık Bakanlığı’nın savunmasını aldıktan sonra yürütmeyi durdurmanın devamına karar verdi.

27 Ağustos 2010 03:00

T24- Danıştay, Türk Tabipleri Birliği’nin başvurusu üzerine “tam gün”e ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının üniversite öğretim üyeleri dışındaki hekimleri kapsamadığına yönelik Sağlık Bakanlığı işleminin yürütmesinin durdurulmasının devamına karar verdi.


Danıştay, Tam Gün Yasası'na ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın savunmasını aldıktan sonra yürütmeyi durdurmanın devamına karar verdi.


Anayasa Mahkemesi 16 Temmuz 2010 günü açıkladığı kararı Tak Gün Yasası'nın bazı maddelerini iptal edip, iptal edilen maddeye ilişkin verdiği kararın sonuçsuz kalmaması için yürürlüğünü de durdurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kararının üniversite öğretim üyeleri dışındaki hekimleri kapsamadığını, hekimler kamu dışında çalışmaya devam ederse memuriyetten çıkarma dahil her türlü işlemi yapacağını açıklayınca da, Türk Tabipleri Birliği Anayasa’ya aykırı Bakanlık işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a başvurmuştu.


Danıştay da, Bakanlık işleminin Anayasa Mahkemesi kararına ve hukuka aykırı olduğu sonucuna vararak, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş ve Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin olarak savunma istemişti.


Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin savunmasını Danıştay’a geçtiğimiz günlerde iletmişti. Danıştay, Sağlık Bakanlığı’nın savunmasını aldıktan sonraki değerlendirmesinde de yürütmeyi durdurmanın devamına karar verdi.