Sağlık

Tam gün ameliyatları vurdu

Tam Gün Yasası yürürlüğe girmesiyle hekimler kararsız kalırken, Türk Tabipler Birliği, ameliyatların durduğunu açıklaması yaptı.

20 Eylül 2011 03:00


T24- Tam Gün Yasası yürürlüğe girince çok sayıda hekim muayenehanelerini kapatma, emekli olma veya istifa etme arasında kararsız kaldı. TTB, ameliyatların durduğunu hastaların zor durumda kaldığı açıklaması yaptı.Milliyet'in haberine göre, hekimlerin özel ya da devlet hastaneleri arasında seçim yapmasına dayanan Tam Gün Yasası’nı kanun hükmünde kararname (KHK) ile yürürlüğe sokan Sağlık Bakanlığı, muayenehanesi olan öğretim üyelerinin istifa etmesini ya da emekli olmasını istedi. Çok sayıda hekim yasal açıdan zor duruma düşmemek için kamudaki görevlerini bırakınca devlet hastanelerindeki vatandaşların randevu iptalleriyle karşı karşıya kaldığı haberleri geldi.
 

Hekimlerin muayenehane ve kamu arasında kalmasının hizmetleri aksattığını savunan Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Ameliyat durdu, hastalar perişan” açıklaması yaptı.


7 Eylül’de yayımlanan genelgede, yayımlanan KHK ile devlet memurlarının özel mesleki faaliyette bulunma hakkının hukuken ortadan kalktığı belirtildi. Muayenehane faaliyetlerine devam etmek isteyen kamu hekimlerinin uyarıldığı genelgede şunlar kaydedildi:

Üniversite, istifa, emeklilik ya da izin

“-  Çalışmakta olduğunuz üniversitedeki görevinizden istifa ettiğinizi veya emeklilik işleminin başlatıldığını,
-   Öğretim üyeliğinizin devam ettiğini ve çalışmakta olduğunuz üniversitede eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunduğunuzu ve döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmadığınızı veya,
-   Çalışmakta olduğunuz üniversite rektörlüğünden alınacak belge ile iki yıla kadar ücretsiz izine ayrıldığınızı belgelemeniz gerekmektedir.”


Genelgede, söz konusu belgelerden birisi ile başvurulması halinde muayene uygunluk/kayık belgesinin iptal edilmeyeceği bildirildi. KHK’nın hayata geçmesiyle pek çok hekim kamudaki işlerinden emeklilik ya da istifa ile ayrılarak muayenehanelerine döndü. Buna genelgede bahsedildiği şekilde izne çıkan hekimler de eklenince bazı randevularda iptaller yaşandığı belirtildi.


Ankara Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, genelgeye tepki gösterilerek şu iddialarda bulunuldu: “Ankara İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ortalıkta cirit atıyor, muayenehaneleri basıp tutanaklar düzenliyor, hekimlere hastane idarelerinden tehdit telefonları yağıyor. İl Sağlık Müdürlüğü elemanları ajan gibi muayenehane tabelalarının fotoğraflarını çekiyor. Hukuk devleti, insanları, öğretim üyesi seviyesine gelmiş hekimleri tehdit eder mi?”


TTB Merkez Konseyi’nden yapılan “Ameliyat durdu, hastalar perişan” başlıklı açıklamada ise “Basına yansıyan haberlerden tıp fakülteleri hastanelerinde sağlık hizmetinin olumsuz olarak etkilendiği anlaşılmakta, ancak Bakanlık yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda konunun  630 hekimi ilgilendirdiği, bunların tıp fakültelerindeki hekimler içerisinde yüzde 5, tüm hekimler içerisinde ise  yüzde 1’in altında olduğu, bir sıkıntı olmayacağı  söylenmektedir. Sorunlarının çözümü, nitelikli bir eğitim ve hizmet sunumu için adımlar atılmamış bir zemin üzerine tıp fakültelerinin kaosa sokularak çökertilmesi planlanmıştır” denildi.