Politika

TAHLİYE HÜKMÜNÜN KALDIRILMASI TEKLİFİ TBMM (A.A)

05 Ocak 2011 18:16

-TAHLİYE HÜKMÜNÜN KALDIRILMASI TEKLİFİ TBMM (A.A) - 05.01.2011 - CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, tutukluların tahliyelerinde farklılık yaratan ve tartışmaların konusu olan hükmün yürürlükten kaldırılması için yasa teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığına sunulan teklif, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda (örgütlü suçlar) tutukluluk süresini iki katına çıkaran Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 252. maddesinin (2) fıkrasının yasa metninden çıkarılmasını öngörüyor. Söz konusu hüküm tahliyeler nedeniyle tartışma konusu olmuş, Yargıtay 9. Ceza Dairesi özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanan tutuklularla ilgili sürenin 10 yıl olduğuna karar vermişti. Teklifle, ''tutukluluk süresinin diğer suçlarda öngörülen kadar olması'' amaçlanıyor.  Gerekçede, CMK'nın tahliyelere ilişkin düzenleme içeren 252. maddesinin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilerek, özel yetkili ağır ceza mahkemelerin görev kapsamına giren suçlarda tutuklulukta geçen sürelerin 10 yıla çıkarıldığı kaydedildi.  Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:  ''Madde bu hali ile yargının yavaş işlemesine gerekçe olmaktadır. Kanun değişikliğiyle davaların kanunda belirtilen sürelerde bitirilmemesine neden olan fıkranın kanun metninden çıkartılarak davaların süresi içinde bitirilmesi amaçlanmaktadır. Son günlerde davaların bitirilmemesi nedeniyle tutukluların serbest bırakılmaya başlanması toplum vicdanında derin yararlar açmıştır. Buradaki asıl sorun, davaların 10 yılı geçmesine rağmen bitirilmemesidir. Bu nedenle kanun değişikliği kaçınılmaz hale gelmiştir.''