Yaşam

T24 Yıllık | Ercan Coşkun yazdı: Dünyanın felsefeye ihtiyacı var

T24 Yıllık'ta 70 yazar, çizer, sanatçı ve gazeteci yer aldı

18 Ocak 2021 17:14

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için Ercan Coşkun'un kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"Gerçek ile kurgunun birbirinden ayırt edilemez hale gelmesi, bu çağın semptomlarından biridir. Yakın zaman önce post-truth kavramı ortaya atıldı ancak bu teşhisi çok daha önce Fransız düşünür Jean Baudrillard medya ve kültür üzerine incelemelerinde yapmıştı.1 Baudrillard, gerçek ile gerçeği gösteren/ yansıtan/betimleyen simge, imge, kopya ya da işaretler arasında bir ayrım yapmanın ve bu ikili arasında bir temsil/tasvir/aitlik ilintisinden söz etmenin günümüzde geçerli olmadığını söylemişti. Simülakrum olarak tanımladığı bu temsilciler Baudrillard’a göre Rönesans döneminde gerçeğin (ya da doğanın) bir imitasyonu iken, sanayi devrimi sonrasında seri üretimin, günümüzde ise simülasyonun egemen olmasıyla, bambaşka bir statüye kavuştular.

İmge, başta gerçeği sadece yansıtırken zamanla gerçeğin tabiatını değiştirdi; sonra onun yokluğunu gizlemeye başladı ve zamanla gerçeklikle bağını tümden kopartarak onun yerini aldı. Günümüzde gerçeklik çeşitli modellemelere göre herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymadan üretilir ve Baudrillard, ortaya çıkan ürün için hiper gerçeklik terimini ortaya atar.

Baudrillard’ın tezinin radikal yönü, bu temsilcilerin ötesinde ya da gerisinde bir başka ya da ‘asıl’ gerçekliğin bulunmayışında yatar. Orijinalin yerinde yeller esmektedir, orijinalin sahte kopyalarıdır, gerçek olan. Artık bir orijinal olmadığı için de bu simge, imge ya da işaretler gerçeği doğru yansıtmamak ya da çarpıtmak yani ideolojik olmakla da eleştirilemez ve sahih hale de getirilemezler. Çünkü, neye göre düzeltilebilirler ki?

“Tüm bir metafizik kaybedilmiştir”, der Baudrillard. Peki, bildiğimiz gerçeklik öldüyse onun yerini ne aldı?
Nietzsche, Baudrillard’dan çok daha önce ‘pozitivizme karşı’ “Olgular yok, sadece yorumlar var”2 demiş ve bunun ‘güç istemiyle’ bağını kurmuştu: “Kim yorumluyor? diye sorulamaz zira güç isteminin bir biçimi olarak yorumun kendisi, bir duygulanım olarak bir varoluşa (ama bir ‘varlık’ olarak değil, bir süreç, bir oluş olarak) sahiptir.”

İllüstrasyon: Selçuk Demirel https://www.instagram.com/demirelselcuk/

Coşkun’un, ‘Dünyanın felsefeye ihtiyacı var’ başlıklı yazısının devamı ‘T24 Yıllık’ta.
T24 Yıllık 2021, D&R mağazaları, merkezi gazete bayileri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki bayiler ile Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu.

T24 Yıllık; internette babil.com ve istanbulkitapcisi.com adreslerinden online olarak da sipariş verilebilir.