Gündem

Süryani vekil, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e sordu: Noel ve Paskalya Türk milletinin değerlerine aykırı mı?

"söz konusu bayramlar neden yasaklanmaktadır?"

20 Şubat 2024 10:07

Namık Durukan

DEM Parti’nin Süryani Mardin Milletvekili George Aslan, Türkiye’de yaşayan farklı etnik ve inançlar tarafından kutlanan Noel, Paskalya, Cadılar bayramı gibi dini ve kültürel bayramların okullarda kutlanmasını yasaklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “Noel ve Paskalya Türk milletinin değerlerine aykırı mı?” diye sordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Aslan, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda düzenlenecek sosyal etkinliklerle ilgili il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda “Ülkemizin örf, adet ve geleneklerine uygun olarak düzenlenmesi, faaliyet ve konuşmaların öğrencilere milli kültürü tanıtması; millî kültür ve değerlerimizle uyumlu olmayan etkinliklere kurumlarda yer verilmemesi” talimatının verildiğini hatırlattı.

Aralık 2023’te Nusaybin ilçe Milli Eğitim müdürü aracılığıyla Mardin İl Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen ve Noel Bayramını kutlayanlara yönelik nefret ve tehdit içerikli bir mesaj okulların whatsapp gruplarında paylaşıldığını hatırlatan Aslan, son olarak kısa süre önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okullar yönetmeliğinde değişiklik yaparak, “Kurumlarda Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ve kutlamalar yapılmaz” ifadesinin eklendiği ve Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı.

Aslan, bu değişiklikle Türkiye’de yaşayan farklı etnik ve inançlar tarafından kutlanan Noel, Paskalya, Cadılar bayramı gibi dini ve kültürel bayramların okullarda kutlanmasının yasaklandığını ifade etti.

“Ayrımcılığa ve yabancılaşmaya neden olacaktır”

Türkiye’nin çok kültürlü ve çok inançlı bir yapıya sahip olduğu, birçok özel okulun bünyesinde farklı dinlere mensup öğrencilerin de bulunduğuna dikkat çeken Aslan, “Bu gerçek ortadayken getirilen bu yasak hem öğrenciler hem de farklı halklar ve inançlar arasında ayrımcılığa ve yabancılaşmaya neden olacaktır” dedi.

Aslan, yanıtlaması istemiyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şu soruları yöneltti:

* Türkiye’de Hristiyan yurttaşlar tarafından kutlanan Noel ve Paskalya Bayramları “Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine” aykırı mıdır?

* Yönetmelikte yer alan “Kurumlarda Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine aykırı...” ifadesindeki ‘Türk milleti’ne Türkiye’de yaşayan Hristiyanlar, Aleviler, Museviler ve Ezidiler dahil midir? Dahil ise söz konusu bayramlar neden yasaklanmaktadır?

* Yeni yönetmelikle getirilen yasakçı uygulamalar Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi toplumlarına ait azınlık okullarını kapsamakta mıdır?

* Farklı halklar ve inançlara yönelik ayrımcılık içeren yönetmelikteki söz konusu değişiklik iptal edilecek midir?

* Bakanlığınız ve bağlı kurumlar tarafından farklı etnik ve inançlara ait değerlere yönelik yapılan ayrımcı ve nefret içerikli söylemlerin önlenmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır?