Politika

Suat Kılıç'a ev satılınca danışman mı yapıldı?

CHP, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması talebiyle Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın eviyle ilgili soru önergesi verdi

19 Mart 2012 16:25

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24 / Ankara 

 
CHP İstanbul Milletvekili Oktaş Ekşi, sağlıklaştırma projesi kapsamında aldığı evle gündeme gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın durumunu Başbakan Tayyip Erdoğan’a sordu. Ekşi, TBMM Başkanlığı’na “Suat Kılıç’ın bu taşınmazları kendisine satan Erbil Yiğitbaş’ı Gençlik ve Spor Bakanlığı Danışmanlığına getirdiği doğru mudur?" sorusuyla bir önerge verdi.
 
Ekşi’nin Başbakan Erdoğan’ın yanıtlamasını istediği sorular şöyle:
 
Bakan Kılıç’ın, Altındağ Belediyesi tarafından başlatılan “Talatpaşa Bulvarı Karacabey Hamamı ve Yakın Çevresi Sağlıklaştırma Çalışması” kapsamına giren: İnönü Mahallesi 384 Ada, 1 No’lu Parseldeki 163 metrekare arsa ileüzerindeki ahşap evin Erbil Yiğitbaş adındaki kişiye ait hissenin tamamını 25 bin Tl bedel ödeyerek ve aynı mahalledeki 1513 No’lu ada, 5 No’lı parselin 8/185 hissesini keza Erbil Yiğitbaş’tan 2 bin TL bedel ödeyerek satın aldığı 17 ve 18 Mart 2012 tarihli Cumhuriyet gazetelerinde kamuoyuna bildirilmiştir.
 
- Söz konusu Sağlıklaştırma” projesi ilk olarak hangi tarihte gündeme gelmiş, yöre sakinlerine ilk bildirim hangi tarihte yapılmış, hangi tarihte uygulanmaya başlamıştır?
 
- “Sağlıklaştırma” projesi, uygulandığı yerdeki taşınmazların değerini ne ölçüde yükseltmiştir?
 
- Suat Kılıç’ın söz konusu taşınmazları satın aldığı tarihteki statüsü nedir?
 
- Suat Kılıç’ın bu işlemleri, Altındağ Belediyesinin Tarihi Alanları Koruma Şube Şefi Alparslan Ekinci isimli bürokrata vekaletname vererek yaptırdığı doğru mudur? 
 
- Doğru ise, “Sağlıklaştırma” projesini en ince ayrıntılarına kadar bilecek konumda olan bir bürokrata, proje henüz uygulanmadan vekalet vermesi ve onun eliyle iki taşınmaz satın alması sizce “masum” bir işlem midir?
 
- Suat Kılıç’ın bu taşınmazları kendisine satan Erbil Yiğitbaş’ı Gençlik ve Spor Bakanlığı Danışmanlığına getirdiği doğru mudur?
 
- Bir Üniversite’de Araştırma Görevlisi olduğu bildirilen Erbil Yiğitbaş’ın akademik alanı nedir?
 
- Yukarıdaki iddialar doğru ise Suat Kılıç’ın “bakan” sıfatını taşımasına izin verecek misiniz?