Gündem

STK'lar TBMM'de kabul edilen cinsel istismar düzenlemesi için ne diyor?

75 STK'nin oluşturduğu Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı, AYM'nin iptal kararının ardından TBMM'de kabul edilen cinsel istismar düzenlemesini değerlendirdi

26 Kasım 2016 00:50

TBMM Genel Kurulu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer alan çocuklara istismar suçu düzenlemesiyle ilgili tartışma sürüyor. Anayasa Mahkemesi’nin yeniden düzenlenmesi için iptal ettiği TCK’daki "Çocukların cinsel istismarı" başlıklı 103. madde yeni haliyle çocuk örgütlerinin içine sinmediği gibi kaygıları da artırdı.

Türkiye’de çocuğa karşı her türlü şiddeti önlemek için 75 Sivil Kitle Örgütünden oluşturulan ’Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı’, ‘Tek değişiklik 12 yaşının altındaki çocuklara yapılan cinsel istismara daha fazla ceza verilmesi oldu ‘derken, yaşanabilecek sorunlara dikkat çekti ve “Yeni bir yaş eklenerek halihazırda TCK 103’ü uygularken çocuğun yüksek yararını düşünmeyen hâkimlerin daha da kötü uygulayabileceği ve 12 yaşı rıza yaşıymış gibi gösterebilecekleri bir kafa karışıklığı kaldı” dedi. 

’Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı’nın T24’e yasa değerlendirmesi şöyle: 

 

“İptal kararından sonra süre daha iyi kullanılabilirdi” 

 

Adalet Bakanı 9 Kasım 2016 tarihli Adalet Komisyonu toplantısında “hem Yargıtay’ın hem cezacı hocalarımızın, akademisyenlerin hem siyasi partilerin hem de bu konuya alaka duyan sivil toplum örgütlerinin, kadın, çocuk örgütleri, başka örgütlerin beraber çalışıp bence üzerinde uzlaşacağı bir metin olursa” oylanıp Genel Kurul’dan geçebileceğini söylemişti. Ancak böyle bir uzlaşma sağlanabilecek bir ortam oluşturulmamıştır. 

Anayasa Mahkemesi kararından sonra geçen süre çok daha iyi kullanılabilir, son anda uzlaşma arayışına girmeye çalışılmadan, var olan sürede yapılabilecek düzenlemenin üzerinde çalışılabilirdi. 

Meclis’ten geçen düzenlemede tarafı olduğumuz Lanzarote Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere çocuklar arası cinsel davranışı cinsel istismar maddesinde suç olmaktan çıkarmak Anayasa Mahkemesi’nin kararına daha uyumlu bir düzenleme olurdu. Bu yapılmadı.

 

“Evlenme ihtimaline karşı ceza indirimine gidecek düzenleme yapılmadı”

 

18 yaşın altındaki küçüklere yapılan her tür cinsel içerikli davranışı cinsel istismar olarak kabul eden bir düzenleme yapılmalı ve evlenme ihtimali olduğunda ceza indirimine gidilmesini önleyecek bir düzenleme yapılmalıydı. Bu da yapılmadı

 

“12 yaş rıza yaşı olarak gösterilirse” 

 

18 yaşın altındaki çocuklara internet üzerinden yapılan cinsel içerikli yazışmalar, cinsel içerikli görsellerin paylaşımı istismar olarak kabul edilmeliydi. Bu da yapılmadı.

Bu haliyle Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararını karşılayacak bir düzenleme yapılmamış oldu. Tek değişiklik 12 yaşının altındaki çocuklara yapılan cinsel istismara daha fazla ceza verilmesi oldu. Rıza yaşı 15 yaş olarak kaldı ancak yeni bir yaş eklenerek halihazırda TCK 103’ü uygularken çocuğun yüksek yararını düşünmeyen hakimlerin daha da kötü uygulayabileceği ve 12 yaşı rıza yaşıymış gibi gösterebilecekleri bir kafa karışıklığı kaldı!

 

Yasa ne getiriyor? 

 

TBMM’den geçen yasaya göre, TCK'nın "Çocukların cinsel istismarı" başlıklı 103. maddesinin, Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci ve ikinci fıkrası yeniden düzenleniyor. Buna göre, çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek. Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamayacak. Vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlar, tutuklama yasağı kapsamından çıkarılıyor. Böylece 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlarda da tutuklama kararı verilebilecek.

 

75 STK’nin ortak ağı 

 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı 75 Sivil Toplum Örgütünden oluşan ve Türkiye’de çocuğa karşı her türlü şiddeti önlemek için kurulmuş bir sivil toplum ağıdır. Ortaklık Ağı’nın amacı Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir. Ağ; yerel STÖler ile ulusal ve uluslararası STÖleri birbirine yaklaştırarak, yeni bilgi teknolojileri aracılığı ile bilgi dağılımını kolaylaştırarak, yönlendirme ve destek mekanizmaları kurarak STÖleri güçlendirir.