Sosyal Güvenlik

SSK Emekli Aylığınız - 25 Yıl (tavan pirim tutarı)

16 Aralık 2008 02:00

Tavan prim tutarı üzerinden ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı ….. YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman tavan pirim tutarı üzerinden aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.