Sosyal Güvenlik

SSK Emekli Aylığınız - 25 Yıl (% 80)

16 Aralık 2008 02:00

Asgari ücretten yüzde 80 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 857 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 80 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.