Sosyal Güvenlik

Sözleşmeliye 16 hafta ücretli doğum izni

Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta ücretli doğum izni verilebilecek.

29 Mart 2009 02:00

Sözleşmeli personel esasları değişti. Buna göre sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilebilecek.

Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ise ilgilinin ücretinden düşülecek.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğum ve askerlik nedeniyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutularak, istekleri halinde ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınabilecek.

Değişiklikle birlikte, hizmet sözleşmesi feshedilen personeli yeniden hizmete almak için sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olması şartı getirildi.

Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde, yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması gerekiyor.

Yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna başvuracak personelin yazılı talepleri, ilgi kurumca değerlendirilerek takip eden en geç otuz gün içinde ilgili personel istihdam edilecek.

Yeniden istihdam edilecek söz konusu personel ile yapılacak sözleşme, eski sözleşmenin devamı niteliğinde olacak ve hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamayacak.

Yer değiştirme şartları

Sözleşmeli personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi, vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla, yerine getirilebilecek.

Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talepleri ise personelin mazeret süresince geçerli olmak üzere, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde kabul edilebilecek.

Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden ataması yapılabilecek.

Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilecek.

Yapılan düzenlemeyle yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarına arşiv uzmanı, çözümleyici, insan hakları uzmanı hukukçu, mütercim, mütercim - tercüman, programcı, sistem çözümleyicisi, sistem programcısı, tapu arşiv uzmanı, tercüman da eklendi.