Ekonomi

Sözcü yazarı Çiğdem Toker duyurdu: Atatürk Havalimanı için acil dava

Toker, mimarlar odasının yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi projesine ilişkin dava açtığını aktardı

25 Mayıs 2022 09:02

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, millet bahçesi yapılmak için pistleri kırılmaya başlanan Atatürk Havalimanı için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) dava açtığını köşesinde duyurdu. Toker, açılan davada savunmanın beklenmeden yürütmenin durdurulmasının talep edildiğini de ekledi.

Toker, davada gerekçesine ilişkin bilgiler verdiği "Atatürk Havalimanı için acil dava" başlıklı yazısında, projenin gizli usulle ihale edildiği, ve imar planına aykırı olduğu gerekçelerinin mahkemeye sunulduğunu aktardı.

Toker, yapıldıktan sonra "geri dönüşü olmayan zarar" açılacak işlemlerde hukuken savunma beklenmeden yürütmenin durdurulmasının da mümkün olduğunu belirtti. Toker dava dilekçesinde "Atatürk Havalimanı'nın kamuoyu önünde gerçekleşen pist kırma kastedilerek bu yolla, kamu yatırımının kullanılamaz hale geleceği vurgulanıyor." dedi.

Toker, dava dilekçesinde, projeye başlanmadan imar planlarında gerekli değişikliklerin yapılması gerekliliğini vurgulayan şu ifadeleri aktardı:

"Millet Bahçesi yapımı öngörülen alanda ele alınması gereken bir diğer husus da alanın imar durumudur. Millet Bahçesi yapılması düşünülen alanın park, rekreasyon, mesire, ağaçlandırılacak alan gibi kullanımları içermesi, Millet Bahçesi kullanımına uygun hale getirilmesi, kent bütününde yeşil akslar oluşturması ve diğer alanlarla birlikte kent ekolojisini desteklemesi önemlidir. Bu doğrultuda, Millet Bahçesi (MB) gösteriminde imar planında gerekli değişiklikler yapılmalıdır"

Yazının tamamı için tıklayın